Felles kamp

 Leder for NFF, mannsforsker og forfatter Jørgen Lorentzen, skriver her om "oldtiden" i norsk bokbransje og inviterer oss i søsterorganisasjonen opp til felles dans. Men…

 Leder for NFF, mannsforsker og forfatter Jørgen Lorentzen, skriver her om "oldtiden" i norsk bokbransje og inviterer oss i søsterorganisasjonen opp til felles dans. Men vi bør lære trinnene fort.

I løpet av få år har salget av billigbøker fordoblet seg, og økonomien har blitt en ganske annen enn tidligere. Hastigheten i omsetningsleddet har også endret seg dramatisk. Hvor billigbøker tidligere kom ut etter at den innbundne versjonen hadde vært i salg i lang tid, kommer billigbøkene nå ut svært kort tid etter originalutgivelsen og til tider overlapper denne. Vi risikerer en situasjon som ligner utgivelsen av en bok på Routledge, hvor den innbundne overprisede boken er for bibliotekene, mens alle andre venter i noen måneder for å kjøpe den billige pocketversjonen.

routledgeI dette klimaet er det naturlig at norske skjønnlitterære forfattere protesterer og sier klart fra at nåværende billigbokavtale ikke lenger kan gjelde. Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening støtter fullt opp om kampen, blant annet med følgende resolusjon vedtatt på NFFs årsmøte 6. april: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, samlet til årsmøte 6. april 2008, støtter de krav våre skjønnlitterære kolleger i Den norske Forfatterforening har fremmet overfor Den norske Forleggerforening om høyere royalty til forfatterne ved utgivelse av billigbøker.

For faglitterære forfattere er situasjonen imidlertid noe annerledes. Vi har ingen egen billigbokavtale. For faglitterære forfattere gjelder egentlig bare en avtale: normalavtalen. Likevel har vi nå forstått at svært mange forlag har presentert den skjønnlitterære billigbokavtalen også for faglitterære skribenter, som i mangel på kunnskap om noe annet har skrevet under. Vi har derfor nå gjort det tydelig også overfor våre medlemmer at dette ikke lenger er akseptabelt, og at de kun skal følge vanlig normalavtale og eventuelt forhandle med utgangspunkt i denne. Kampen til de skjønnlitterære har her helt klart også bidratt til en bevisstgjøring om situasjonen blant de faglitterære.

Dette viser at vi som litterære skribenter og produsenter har felles interesser i å sørge for gode kontrakts- og vederlagsforhold for alle typer forfattere. Det den ene organisasjonen gjør har betydning for den andre. Forlagene er ikke organisert i to organisasjoner – vi er. Det kan gjøre oss sårbare, men det kan også gi oss ekstra styrke når vi fokuserer riktig. Mens skjønnlitterære forfattere er i full gang med forhandlingene om etableringen av en ny normalkontrakt starter faglitterære forfattere sine forhandlingsrunder til høsten. Kampen rundt billigbokavtalen går rett inn i kjerne av disse forhandlingene, og vi kan ikke tillate og holde en billigbokavtale unna de generelle forhandlingene lenger. Om disse spørsmålene må samarbeidet mellom DNF og NFF bli bedre. Vi må i fellesskap se hvordan virkningene av det nye prissystemet er og hvilke konsekvenser det får for royaltyutbetalinger for forfatterne. Vi må ha mer kunnskap om omsetningsleddet og takten i bokproduksjonen for å se hvordan et mer liberalistisk orientert bokomsetningssystem innvirker på salg og inntjening. Bøker er i vinden og til og med gutter og menn leser mer enn noensinne. Likevel har vi en normalkontrakt og en billigbokavtale som forholder seg til "oldtiden" i bokbransjen. Kjære venner og skjønne forfattere, vi inviterer opp til felles dans. Også i dansens verden kåres det vinnere, så vi får fortest mulig lære oss trinnene sammen.

Jørgen Lorentzen

Leder i NFF