Aktuelt

Femten ekstra millioner til litteraturordningene

Den økte satsingen kommer fra Kulturdepartementets stimuleringsordning, der det ble bevilget 50 millioner kroner for å styrke ordningene under Norsk kulturfond. Femten av disse millionene er nå fordelt til litteraturfeltet.

Innkjøpsordningene for litteratur har lenge hatt en anstrengt økonomi, og tidligere i år valgte rådet å avkorte utbetalingen til forlag og forfattere som blir innkjøpt over innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne. I den såkalte runde 3 av ordningen for 2020 var det opprinnelig lagt opp til en avkorting på 30% i utbetalingene til forlag og på 15% i forfatterhonorarene. Denne avkortingen blir nå reversert.

– Jeg er veldig glad for at vi gjennom disse stimuleringsmidlene får anledning til å reversere den avkortningen vi var nødt til å gjøre i utbetalingene til forfattere og forlag tidligere i høst. Forfattere og forlag har pekt på at det var verst tenkelige tidspunkt å avkorte disse utbetalingene, og det er jeg helt enig i, sier rådsmedlem Anne Oterholm, som leder Kulturrådets faglige utvalg for litteratur. ­– Innkjøpsordningene er svært viktig for mange norske forfatteres økonomi, og er dermed avgjørende for at en bred ny norsk litteratur fortsatt skal kunne skrives.

Fire av de femten millionene går også til å styrke innkjøpsordningene for sakprosa – tre millioner til sakprosa for voksne, og én million til sakprosa for barn og unge. Det kan bety at 12 ekstra sakprosatitler for voksne kjøpes inn dette året, og fire ekstra titler for barn og unge. Det er vurderingsutvalgene for sakprosa som avgjør hvilke titler som kjøpes inn. Fortsatt er det mange titler fra denne høsten som ikke er vurdert ferdig av utvalget, og det er også vanlig praksis å ta opp enkelte avslåtte titler til ny vurdering dersom økonomien tillater det mot slutten av året.

I tillegg bevilges det én million kroner til innkjøpsordningen for tegneserier og 800 000 kroner til tilskuddsordningen for litteraturproduksjon. Det gis også tre millioner kroner til ordningen for litteraturformidling, som øremerkes til honorar til kunstnerne.