Fengslet for frihetsdikt

Mohammed al-Ajami ble arrestert av det statlige sikkerhetspolitiet den 16. november 2011 i hovedstaden Doha, dømt for oppfordring til å kaste det sittende regimet og…

amensty

Mohammed al-Ajami ble arrestert av det statlige sikkerhetspolitiet den 16. november 2011 i hovedstaden Doha, dømt for oppfordring til å kaste det sittende regimet og for å fornærme Emiren av Qatar.

al-Ajami ble arrestert og deretter isolert i månedsvis før han fikk lov til å motta familiebesøk. Han sitter nå i Dohas Central Prison.

Tiltalen skyldes angivelig et dikt fra 2010 der Mohammed al-Ajami kritiserte regimets leder, men aktivister i Gulf-regionen mener at den reelle årsaken skyldes diktet “The Jasmine Poem” som han skrev i 2011. Diktet ble påbegynt under den arabiske våren, og teksten kritiserte Gulf-statene. Han skrev blant annet: “Vi er alle tunisiere i møtet med en undertrykkende elite”.

Amnesty International anser ham som en samvittighetsfange, dømt utelukkende for å praktisere ytringsfriheten på fredelig vis.

Mohammed al-Ajamis rettssak skal ha blitt gjennomført i skjul. Advokaten hans fikk ikke tilgang til et av de viktigste rettsmøtene, og ble derfor nødt til å overlevere forsvaret skriftlig. Observatører fikk ikke tilgang til rettssalen, og Mohammed al-Ajami selv var ikke til stede da dommen falt. al-Ajami ble først dømt til livsvarig fengsel. Amnesty International startet da en hasteaksjon for å få al-Ajami løslatt. I en ankesak fikk al-Ajami redusert fengselsoppholdet til 15 år. Dommeren opplyste ikke hvorfor dommen ble redusert.

I en kopi av dommen, som Amnesty har tilgang til, gis det ingen grunn til den strenge dommen, men man tolker det dit hen at dommen ble gitt på grunnlag av innholdet i diktet.

Amnesty krever at:
Mohammed al-Ajami løslates umiddelbart og uten forbehold.
At dommen mot al-Ajami blir frafalt

Les mer om hvordan du kan bidra på:
http://www.amnesty.no/aksjon/flere-aksjoner/qatar-fengslet-frihetsdikt-2

Underskriftene vil bli sendt til innenriksministeren i Qatar.