Festivalsommeren starter på Lillehammer

25. mai går startskuddet for festivalsommeren når Norsk Litteraturfestival åpner på Lillehammer. På programmet står sentrale norske og nordiske forfattere som Bergsveinn Birgisson (IS), Erika Fatland, Kjell Westö (FI), Sara Omar (DK), Karoline Brændjord, Tore Renberg, Niviaq Korneliussen (GL), med flere.

Opplev festivalstemningen gjennom et bredt utvalg arrangementer på Lillehammer eller strøm om lag 30 av dem med digitalt festivalpass.

I en pressemelding fra festivalen heter det at det etter mer enn ett år med svært begrenset kulturtilbud er det en stor glede å ønske publikum velkommen til litteraturfestivalen på Lillehammer og til en seks dager lang litteraturbegivenhet som kan oppleves på festivalarenaene. Det er begrenset antall plasser og vi forventer at billettene som legges ut for salg i dag raskt vil gå unna. For de som ikke har anledning til å oppsøke festivalen fysisk blir det mulighet til å kjøpe digitalt festivalpass som gir tilgang til et 30-talls festivalarrangementer. 

Festivalsjef Marit Borkenhagen. Foto: Mette BankenNRK sender fra Lillehammer
NRKs storsatsning, Festivalsommer, videreføres i år og årets sesong starter med tv-sendinger fra litteraturfestivalen lørdag 29. og søndag 30. mai. Mens NRK og festivalen i fjor samarbeidet om festivalsendinger fra studio på Marienlyst vil sendingen i år gå fra Kulturhuset Banken, i hjertet av festivalen. Produksjonen er et samarbeid mellom NRK, TV-fag på Høgskolen i Innlandet og litteraturfestivalen.

Nordisk fellesskap?
Gjennom koronatiden har vi opplevd en skjerpet interesse for våre nordiske naboland. Krisen har fått fram store og – for mange ukjente – forskjeller mellom nasjonene. I løpet av festivaldagene vil vi undersøke hvordan nordiske forfattere forholder seg til hverandre på tvers av landegrensene. Hva knytter oss nordboere sammen – og hva som skiller oss?

Vi har spurt Lars Mytting om å snakke om Karen Blixen og Dag Solstad om Selma Lagerlöf for å kaste lys over våre forfatteres forhold til den nordiske tradisjonen. Og i sitt hovedforedrag vil Bergsveinn Birgisson snakke om den norrøne kulturarven som ryggmargen i nordisk litteratur. Nye nordiske stemmer og gamle mestere møtes for å reflektere rundt litteratur, samfunn og historie: Jón Kalman Stefánsson (IS) og Morten Strøksnes, Helle Helle (DK) og Per Petterson, Kirsten Thorup (DK) og Vigdis Hjorth. De nye nordiske litterære stjerneskuddene: Niviaq Kornelisussen fra Grønland og Pajtim Statovic fra Finland snakker om skeiv litteratur fra utkanten.

– Programmet speiler den situasjonen vi står i på den måten at vi har et mer lokalt fokus og mer fortetta program enn vanlig, sier kunstnerisk rådgiver Marit Eikemo. – Det nordiske blir gjenstand for grundig refleksjon gjennom blant annet «Nordiske traumer», en programserie der forfattere snakker om litteratur som springer ut av katastrofer som Scandinavian Star og tvangsflytting av samer. Og et for anledningen nytt visesangorkester ser Norden gjennom vår særegne visetradisjon.

Bjørnsonprisen til Sara Omar
Bjørnsonprisen 2021 tildeles Sara Omar for det bidraget hun har gitt gjennom sitt litterære virke til å løfte et viktig samfunnsproblem inn i den offentlige samtalen, med betydning langt utover det nordiske. Juryen har lagt vekt på at det krever et ukuelig mot å skrive litteratur som dette. Omkostningene ved å skrive romaner slik Sara Omar gjør, handler primært ikke om litterær stiløvelse, men heller å anvende litteraturen som et ikke-voldelig, men slagkraftig og kunstferdig våpen i kamp mot den patriarkalske kvinneundertrykkingen som ser ut til å ville vedvare, over hele kloden.

Vi ser fram til å få Sara Omar til Lillehammer for å motta prisen, holde Bjørnsonforedraget og delta i andre festivalarrangementer.

Stor interesse for Pegasus
Pegasus, festivalens program for barn og unge, ble lansert i midten av mars, og mange skoler og barnehager har alt meldt interesse for å delta på våre hundre programposter.

– Vi er stolte av å kunne tilby barn og ungdom gode litteraturopplevelser og felleskap i trygge rammer, sier Anne-Thea Haavind. – I tillegg til vårt store påmeldingsprogram planlegger vi en familiedag lørdag 29. mai full av aktiviteter og arrangementer som vi håper mange barnefamilier blir med på.

Festival mens Norge gjenåpner
– Myndighetene regner med at Norge befinner seg i trinn to av gjenåpningen på det tidspunktet Norsk Litteraturfestival avvikles. Det innebærer at vi kan ønske publikum fra hele Norge velkommen, noe vi er veldig glade for, uttaler festivalsjef Marit Borkenhagen. – Vi har allerede gjennomført to fysiske festivaler i koronatiden og har erfart at vi har godt system for smittevern og trygg avvikling. På åpningsdagen arrangerer vi i samarbeid med Norske Festivaler en konferanse om gjenåpning og gjenoppbygging av kulturlivet, for året som har gått har fremfor alt vist hvor viktig det er med felles kulturopplevelser og litterære møteplasser, avslutter Borkenhagen.