Festskrift for Torgersen

De fleste kjenner nok også Torgersen gjennom den omstridte rettsavgjørelsen som går under navnet Torgersensaken. Torgersen ble i 1958 dømt til livstid i fengsel for…

fredrik_fasting_torgersen

De fleste kjenner nok også Torgersen gjennom den omstridte rettsavgjørelsen som går under navnet Torgersensaken. Torgersen ble i 1958 dømt til livstid i fengsel for drap. En lang rekke fremstående jurister, forskere og andre samfunnsaktører har siden hevdet at bevisene i saken ikke kan knytte Torgersen til drapet, og Torgersen har kjempet en lang og foreløpig forgjeves kamp for å få gjenåpnet saken.

Forfatterforeningen har støttet Torgersens krav om gjenopptakelse ved flere anledninger, og en rekke forfattere har engasjert seg sterkt i saken. Blant bidragsyterne i festskriftet er Sidsel Mørch, Jan Erik Vold, Peter Normann Waage, Karsten Alnæs og Thorvald Steen. Boken vil inneholde tekster av tidligere støttespillere som Jens Bjørneboe, Ebba Haslund og André Bjerke, samt utdrag fra Fredrik Fasting Torgersens egen litterære produksjon.

Mandag 25. august vil det også bli et heldags seminar på Litteraturhuset om justismord med utgangspunkt i Torgersensaken.

Mer informasjon om festskriftet og mulighet for å skrive seg opp på Tabula Gratulatoria finner du her http://torgersensaken.no/festskrift/