Warning: mysqli_real_connect(): not found in /customers/2/6/4/czhnsdg2t/webroots/r1168646/wp/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987 Finanskomiteen: Nei til momsfritak på e-bøker - Den norske Forfatterforening

Finanskomiteen: Nei til momsfritak på e-bøker

Flertallet i Stortingets finanskomite – med regjeringspartiene i spissen – sa i dag nei til momsfritak på e-bøker. Det melder Bok og samfunn. Finanskomiteen har…

Flertallet i Stortingets finanskomite – med regjeringspartiene i spissen – sa i dag nei til momsfritak på e-bøker. Det melder Bok og samfunn. Finanskomiteen har arbeidet med denne saken etter e-bok-høringen tidlig i april. De tre regjeringspartiene er skeptiske til nullmomssats på e-bøker, noe som kommer fram i følgende utdrag fra innstillingen: “Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at merverdiavgiften er en skatt på forbruk og en sentral inntektskilde for finansiering av statens utgifter, herunder de offentlige velferdsordningene. Flertallet er derfor skeptisk til forslag som vil uthule merverdiavgiften. Flertallet vil vise til at fritaket for merverdiavgift på bøker ble innført samtidig som merverdiavgiftsloven ble vedtatt i 1969.Flertallet mener fritaket for merverdiavgift på bøker, sammen med mer målrettede støttetiltak, har vært viktig for å bevare og utvikle norsk skriftkultur. Flertallet understreker at den teknologiske utviklingen skaper nye utfordringer for norske bøker og norsk skriftkultur, men mener at et fritak for merverdiavgift for elektroniske parallellutgaver av papirbøker i liten grad løser disse utfordringene. Samtidig vil en slik regelendring gi opphav til en rekke nye avgrensningsproblemer. Flertallet viser til at departementet ser argumentet om at det burde vært lik avgiftsmessig behandling av lignende produkter uavhengig av om det omsettes som aviser på papir eller om innholdet distribueres digital. Flertallet vil ellers vise til at skatte- og avgiftsopplegget vedtas i de årlige budsjettprosessene.”

– Jeg er svært skuffet over at regjeringspartiene sier nei til å innføre momsfritak for ebøker. De rødgrønne finanspolitikerne burde utvist lederskap og slått tydelig fast at ebøker skal behandles på samme måte som vanlige bøker, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden til Bok og samfunn. Tenden er medlem av Stortingets finanskomité, og har vært saksordfører i denne saken.

– Sett fra et finanspolitisk ståsted mener jeg det er problematisk at mva-systemet ikke er fleksibelt nok til å håndtere teknologiske nyvinninger slik som vi nå ser i forhold til lanseringen av e-bøker og elektronisk distribusjon av aviser, sier Tenden.

– Utviklingen i mediesektoren går fort, og det er avgjørende at lovverket vårt er oppdatert og kan håndtere denne utviklingen. Papirbøker – og etter hvert også parallellutgaver av bøker utgitt som lydbøker – har momsfritak. Hvorfor i all verden skal ikke e-bøker ha samme vilkår, spør Tenden.

Også komitemedlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker å innføre nullmomssats på e-bøker, skriver Bok og samfunn på sin nettside www.bokogsamfunn.no