Warning: mysqli_real_connect(): not found in /customers/2/6/4/czhnsdg2t/webroots/r1168646/wp/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987 Fire forlag risikerer milliongebyr for ulovlig samarbeid - Den norske Forfatterforening

Fire forlag risikerer milliongebyr for ulovlig samarbeid

I en pressemelding fra Konkurransetilsynet heter det at tilsynet i sitt varsel legger  til grunn at forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Schibsted Forlag og Aschehoug har…

I en pressemelding fra Konkurransetilsynet heter det at tilsynet i sitt varsel legger  til grunn at forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Schibsted Forlag og Aschehoug har samarbeidet om en kollektiv boikott av Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10.

– Ved den kollektive boikotten stod forlagene samlet om ikke å distribuere bøker til massemarkedet gjennom Interpress, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Massemarkedet omfatter utsalgssteder for bøker som ikke er tradisjonelle bokhandler, slik som kiosker, dagligvarebutikker, postkontor og bensinstasjoner.

Konkurransetilsynet gjennomførte 8. og 9. april 2014 bevissikring hos de involverte forlagene.

Etter å ha gjennomgått materialet som ble beslaglagt og gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken, varsler Konkurransetilsynet at Cappelen Damm ilegges et gebyr på 9,1 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 6,37 millioner kroner, Vigmostad & Bjørke ilegges et gebyr på 4,56 millioner kroner og Aschehoug ilegges et gebyr på 3,41 millioner kroner. 

Vigmostad & Bjørke overtok i 2015 Schibsted Forlag og holdes derfor ansvarlig for overtredelsen. 

– Vi ser svært alvorlig på samarbeidet og gebyrene som varsles understreker dette, sier Nese.

Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Etter forvaltningsloven har selskapene anledning til å uttale seg før tilsynet treffer vedtak. Forlagene har frist til 15. september 2016 med å inngi sine merknader til varselet.

– Vi vil nå gjennomgå varslet grundig og følge opp overfor Konkurransetilsynet frem til fristen som er satt til 15. september, sier Mads Nygaard i Aschehoug i en kommentar.