Folkeaksjon for Torshov Bibliotek

– Det er et ganske stort rammekutt vi har fått, som vil medføre større tiltak, uttaler Hilde Barstad fra Kulturetaten, som viser til rådet som…

Illustrasjon: Lars Fiske

– Det er et ganske stort rammekutt vi har fått, som vil medføre større tiltak, uttaler Hilde Barstad fra Kulturetaten, som viser til rådet som ledes av byrådsleder Stian Berger Røsland. Innslaget i Østlandssendingen markerte starten på den offentlige folkeaksjonen for biblioteket. Men gjennom den halvoffentlige kanalen begynte kampanjen "Behold Deichmanske Bibliotek Torshov" på torsdag.

"Torshov er Oslos tettest befolkede område. Det er ikke Nydalen"

Her har folk gitt sine argumenter for hvorfor Torshov Bibliotek må få bestå som i dag, og ikke bli mindre eller flyttet.
"Torshov er Oslos tettest befolkede område. Det er ikke Nydalen", skriver en, og en annen viser til at det kan bli tettere: "Oslo skal vokse med 120000 innbyggere innen 2040". "Det er en samfunnsøkonomisk god investering. Statistikk viser at for hver krone samfunnet bruker på biliotek får man en verdiskapning på 4 kroner", skriver en torshovboer, At bibliotekene er et gratis og demokratisk tilbud, hvor alle kan få tilgang til bøker og annen form for informasjon gratis, virker særlig viktig nettopp på Torhov:
– Ingen kødder med Biblioteket mitt! Den som foreslår å nedlegge dette setter jeg meg på! skriver Forbundsleder i Landsforeningen For Overvektige og styremedlem i Sagene og Torshov Arbeiderlag, Jørgen Foss. Men bak den humoristiske snerten, ligger et dypt alvor som han utdyper på denne nettsiden. På twitter skriver han kortere:

– Biblioteket på Torshov er utrolig viktig i et fattigdomsperspektiv!