Foreninga samiske forfattere medlem i Samisk Kunstnerråd

Foreninga samiske forfattere er tatt opp som nytt medlem i Samisk Kunstnerråd (SDR) . – Det er en stor og gledelig nyhet på tampen av året at Foreninga samiske forfattere har fått denne anerkjennelse, sier styreleder Irene Larsen.

Styreleder Irene Larsen i Foreninga samiske forfattere.

Fra før har paraplyorganisasjonen Samisk kunstnerråd seks medlemsorganisasjoner.

Foreninga samiske forfattere ble stiftet 19. august 2019 som et resultat av at flere samiske forfattere ble utestengt fra den bestående forfatterforeningen Samisk forfatterforening (SGS) fordi den fra 2018 ikke lenger tillot opptak av andre medlemmer enn de som skrev på samisk.

Det gikk ikke lenge før den nye samiske forfatterforeninga fikk tilstrømming av samiske forfattere og teller nå rundt 40 medlemmer. Medlemmene er til nå samiske forfattere som skriver nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk norsk og engelsk, og foreninga har medlemmer som er bosatt også utenfor Norge. Foreninga er med andre ord ei internasjonal samisk forfatterforening som er åpen for samiske forfattere uansett hvilket språk de skriver på.

Samisk kunstnerråd er paraplyorganisasjonen for samiske kunstnerorganisasjoner og får sine bevilginger gjennom Sametinget. Det var derfor viktig for Foreninga samiske forfattere å bli anerkjent på lik linje med de andre samiske kunstnerorganisasjonene.

Styreleder Irene Larsen er glad på foreningas vegne og ser frem til samarbeid med Samisk kunstnerråd.

«Det er en stor og gledelig nyhet på tampen av året at Foreninga samiske forfattere har fått denne anerkjennelse, ikke minst fordi den sikrer økonomisk drift av foreninga framover. Foreninga har allerede bemerket seg gjennom at den har startet opp verdens første samiske lesekiosker i Tromsø og Trondhjem, og styret jobber nå med å få en ny, samisk litteraturfestival opp å gå.»