Foreningen !les: 20 år i litteraturens tjeneste

Journalist og forfatter Hanna Norberg har skrevet om foreningens historie og om utviklingen på litteratur- og formidlingsfeltet gjennom to tiår.  Les jubileumspublikasjonen her.  Norberg har…

foreningen

Journalist og forfatter Hanna Norberg har skrevet om foreningens historie og om utviklingen på litteratur- og formidlingsfeltet gjennom to tiår. 

Les jubileumspublikasjonen her

Norberg har master i journalistikk fra Universitetet i Oslo og 15 års erfaring fra norsk presse. Hun har utgitt fire bøker på Kagge Forlag.

Hanna Norberg har snakket med alle lederne i Foreningen !les, fra Mads Nygaard, som var den første prosjektlederen i 1997, til Silje Tretvoll som startet som ny leder i mai 2017. Publikasjonen gir et godt innblikk i Foreningen !les sitt arbeid og hva som har skjedd med lesing og litteraturpolitikk de siste 20 årene.

– Foreningen !les har alltid kjempet for egenverdien av å lese og for å sørge for tilgjengelighet av litteratur og gode formidlingsmetoder, sier daglig leder Silje Tretvoll. 

– Publikasjonen vi nå utgir er interessant lesing på flere nivåer. Her får man innblikk i hvordan bokbransjen tok ansvar og etablerte Aksjon leselyst, forløperen til Foreningen !les i en tid da lesingen ikke sto så sterkt i Norge. Videre kan man lese om hvor essensielt politisk vilje er for å kunne gjennomføre store visjoner og om hvordan synet på lesing har endret seg.

Foreningen !les ble etablert i 1997 under navnet Aksjon leselyst. En prosjektgruppe bestående av ulike aktører fra bokbransjen tok initiativ til å starte arbeidet med en leselystkampanje. Gruppen ble ledet av Åse Kleveland. Tjue år senere har foreningen etablert seg som en av Norges fremste formidlere av litteratur til ulike målgrupper, spesielt til barn og ungdom. Norges eldste og største leseaksjon ungdomsskolen, tXt-aksjonen, har i løpet av to tiår rundet et samlet opplag på 2 070 000 eksemplarer. Foreningen !les ble nylig nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018 for tredje gang. Tidligere i år mottok Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget.