Foreslår å styrke innkjøpsordningene

De ønsker også 50 millioner ekstra til satsing på kultur og idrett i kommunene, herunder bibliotek og kulturskoler. I sitt budsjettforslag foreslår de også økning…

senterpartiet_logo

De ønsker også 50 millioner ekstra til satsing på kultur og idrett i kommunene, herunder bibliotek og kulturskoler. I sitt budsjettforslag foreslår de også økning til litteraturhusene i Fredrikstad, Bergen og Oslo, samt en økning på 1,5 millioner til bibliotekbåten Epos.