Foreslår økning til kunstnerstipend og forfattervederlag

Styrkingen av kunstnerstipendene er i samsvar med det både Krf og Venstre har foreslått i sine alternative budsjett. Et samla Kunstnernettverk har lenge argumentert for…

aplogo

Styrkingen av kunstnerstipendene er i samsvar med det både Krf og Venstre har foreslått i sine alternative budsjett.

Et samla Kunstnernettverk har lenge argumentert for at nivået på arbeidsstipendene og stipend til etablerte kunstnere og seniorkunstnere må løftes. Stipendene har fått små påslag med jevne mellomrom, men gapet til lønnsnivået ellers i samfunnet har bare økt og økt. Mens et arbeidsstipend i 1963 lå på 82 % av et normalårsverk, lå det i 2014 på 41 % av en gjennomsnittlig heltids årsinntekt i Norge. Dette er et dramatisk kutt i stipendets realverdi. Kunstnernettverket har derfor foreslått en økning i stipendutbetalingen fordelt over tre år, slik at et arbeidsstipend i 2018 vil være oppe på 50 % av ei norsk gjennomsnittlig årslønn. Forslaget i Arbeiderpartiets alternative budsjette er i tråd med Kunstnernettverkets ønske.

Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag en økning på 1,5 millioner til forfatternes vederlag for bøker som kjøpes inn gjennom Kulturrådets innkjøpsordninger. Arbeiderpartiet foreslår å øke dette med ytterligere 3 millioner, slik at total økning av forfattervederlagene blir 4,5 millioner.