Foreslår paragraf om sensitivitetslesning i normalkontrakten

En rekke norske forfattere foreslår en ny paragraf i normalkontrakten for å forhindre at bøker blir endret i ettertid av politiske og ideologiske grunner, skriver Klassekampen.

Forslag til vedtak er oversendt Den norske Forfatterforening og skal behandles under foreningens årsmøte 18. og 19. mars.

Initiativet kommer etter at bøker, som for eksempel Roald Dahls barnebøker, er endret av såkalte sensitivitetslesere.

Les saken i sin helhet i Klassekampen:

https://klassekampen.no/artikkel/2023-03-09/onsker-sensurparagraf

En lang rekke forfattere foreslår at det innarbeides en egen bestemmelse i normalkontrakten som hindrer at litterære verker i fremtiden blir endret uten forfatterens samtykke.

I forslaget blir Forfatterforeningens styre – i forbindelse med utformingen av en ny normalkontrakt – bedt om å «innarbeide en paragraf som sikrer at forlag og/eller arvinger ikke kan foreta endringer i verket av tidsriktige eller politiske hensyn».

DnF-leder Heidi Marie Kriznik sier at styret i foreningen støtter forslaget om en slik paragraf i den nye normalkontrakten.

– Samtidig må vi sikre at en eventuell ny bestemmelse ikke ødelegger for videre benyttelse av det litterære verket. Og det er ulike syn på dette blant våre medlemmer.

Som eksempel trekker Kriznik fram situasjoner hvor noen ønsker å bearbeide et litterært verk for film og teater.

– Derfor er det viktig at vi kommer fram til en formulering som gir rom for individuelle tilpasninger for dem som ønsker det, sier Kriznik.