Forfatter-strid om strømming

I dagens VG skriver Anne Holt, Helene Uri, Gunnar Staalesen og Roy Jacobsen en kronikk der de er uenig i mange av argumentene til de…

lydbok_2

I dagens VG skriver Anne Holt, Helene Uri, Gunnar Staalesen og Roy Jacobsen en kronikk der de er uenig i mange av argumentene til de sju opprinnelige debattantene. 

Blant annet skriver de: 

Ettersom bestselgerne logisk nok vil bli lyttet mest til, får vi på lydplattformen altså en effekt der storselgeren skygger for den smale, ikke løfter den fram. Selv om det nå er avtalefestet en minstesum til forfatteren på ti kroner (sic!) per avlytting, er det ikke urimelig å anta at inntektsfordelingen av totalsummen vil bli enda skjevere.

Det er dessuten en overhengende fare for at det samme utbudet av litteratur i alle kanaler vil føre til at de svakeste selskapene bukker under. For leseren er det selvsagt ikke noe poeng i å betale for to eller flere tjenester som tilbyr nøyaktig det samme. Det er akkurat slik Spotify har tatt dominansen innen musikkbransjen. Forskning viser at det ligger en ekstrem makt i Spotifys spillelister.

At én overlevende aktør, la oss si Storytel, skal få mulighet til å styre lesevanene i et lydbokmarked i sterk vekst gjennom tilsvarende lister, er det grunn til å bekymre seg over – for dem som ønsker en bred og variert litteratur i Norge. Monopoler er som regel en uting. I alle fall for små leverandører, som de mindre leste forfatterne strengt tatt er.

  • Les kronikken her: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/vAQpQw/adjoe-solidaritet
  • Les reportasjen om saken her: https://www.vg.no/rampelys/bok/i/7K0LXv/forfatterkrangel-de-er-ute-etter-mer-penger-til-seg-selv

Mandag svarte så original-forfatterne på kritikken fra kollegene med denne kronikken i VG: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/6zjA0r/frykt-og-avsky-i-norsk-bokbransje

Tidligere har  Karine Nyborg, Ørjan Nordhus Karlsson og Helle Stensbak skrevet dette innlegget, som har stått både i VG og  på Institutt for økonomis nettsider (UiO).

  • Les innlegget her: https://www.sv.uio.no/econ/om/aktuelt/i-media/2020/2020-10-14-nyborg.html

Heller ikke Cappelen Damm-direktør er enig i kritikken mot strømmetjenestene. 

  • Les kronikken her: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/jBdX7n/naar-noen-faa-oensker-seg-hele-kaka

Kristisk er også forlagssjef Anne-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget: 

  • Les kronikken her:  https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/6zj8MO/stroemming-og-forvirring 

Anders Neraal i bok365.no kommenterer saken slik: https://bok365.no/artikkel/lydbok-leven-i-sherwoodskogen/