Forfatterappell

  Kjære Hadia Tajik, Vi er klar over at Regjeringen i disse dager diskuterer innholdet i en mulig norsk boklov. Det arbeidet som gjøres i…

uten_navn

 

Kjære Hadia Tajik,

Vi er klar over at Regjeringen i disse dager diskuterer innholdet i en mulig norsk boklov. Det arbeidet som gjøres i Kulturdepartementet og Regjeringen vil kunne ha enorm betydning for den litteraturen som skal skrives i åra framover. 

Det viktigste punktet i bokloven er den faste bokprisen fordi denne understreker at litteratur ikke er en vare som alle andre varer. Den peker på at en tittel ikke er utbyttbar med en annen tittel. Den slår fast at det ikke er likegyldig om vi i Norge bare gir ut et lite antall bestselgere eller om vi skaper rammer som gjør det mulig å gi ut en langt mer mangfoldig litteratur. Det til tross for at vi tilhører et relativt lite språkområde. I tillegg er fastprisen forfatternes royaltygrunnlag. Når en ikke er forfatter, er det ikke så lett å forstå hvor sentralt dette er for en forfatterøkonomi, men den forutsigbarheten fastprisen gir som royaltygrunnlag i en usikker forfatterøkonomi er uvurderlig. 

Innfører man fri pris på e-bøker mister forfatterne i nær framtid royaltygrunnlaget sitt. Det nye royaltygrunnlaget vil måtte bli forlagenes nettoinntekt, som altså fastsettes i forhandlinger mellom bokhandel og forlag. Forfatterne vil ikke ha noen innflytelse over slike forhandlinger.  Royaltygrunnlaget vil variere fra den ene bokhandelen til den andre. I Sverige har forfatterne sett hvordan man ikke har klart å holde dette royaltygrunnlaget oppe på akseptabelt nivå. 

Innfører man fripris på e-bøker betyr det at lovgiverne ikke vil ha forstått fastprisens betydning for den litterære bredden.  Man glemmer at litteratur ikke handler om hva slags format den utgis i. Fripris har samme effekt for papirbøker som for e-bøker. Litterært mangfold datostemples. Man lager en lov for fortida, og sier samtidig at forfatternes vilkår i framtida ikke lenger er like viktige. 

Vi trenger en lov som tar inn over seg at digital formidling av litteratur er kommet for å bli. Forfatterne ønsker e-bøker i alle fasonger velkommen. Men lovens formålsparagraf kan ikke innfris uten at e-bøker også er omfattet.

Med vennlig hilsen

Vigdis Hjorth  Jon Fosse   Thorvald Steen

Herbjørg Wassmo   Per Petterson   Anne Oterholm