Forfatterbolig i Trondheim – 5 år fra mai 2018

Huset ligger idyllisk til ved Ringvebukta på Lade i Trondheim, med en stor hage. http://www.forfatterlaget.no/utlysning-av-adrianstua/             Boperioden er satt til…

19101_110428749156998_1870265933_n-300x225

Huset ligger idyllisk til ved Ringvebukta på Lade i Trondheim, med en stor hage.

            Boperioden er satt til fem år, men beboeren kan etterpå søke om å få bo en ny periode i konkurranse med andre søkere. Boligen inneholder kjøkken, to soverom og bad, pluss dikterstua «Jesperstua». Boligen står klar til innflytting i mai 2018. Leien er i dag på 4759 kroner pr. måned. Den som får tildelt boligen må ha tilknytning til Trondheim og være innstilt på å bo fast i huset i boperioden. Opptaks- og stipendkomiteen i Trøndersk Forfatterlag vurderer søknadene og innstiller kandidat. Trondheim kommune, avd. Kultur, godkjenner forslaget.

Spørsmål om Adrianstua kan rettes til

Åsmund Forfang, tlf. 913 25 872, e-post: aforfang@gode-manus.no

Mathias R. Samuelsen, tlf. 951 72 611, e-post: mathias.samuelsen@gmail.com

Søknaden sendes skriftlig til

Opptaks- og stipendkomiteen i Trøndersk Forfatterlag v/Arild Vange

e-post: arildvange@gmail.com eller

post: Lykkmarka 46, 7081 Sjetnemarka

Søknadsfrist: 15. september 2017.

 

Formålet med Adrianstua

  1. Å ta vare på Adrianstua som kulturminne og gjennom dette hedre forfatteren Kristian Kristiansen.
  2. Støtte opp om forfattermiljøet og litteraturen i Trondheim ved å gi forfattere med tilknytning til kommunen sjansen til å bo og skrive i Adrianstua.

 

Kriterier for utvelgelse av beboer i Adrianstua

  1. Beboeren skal ha tilknytning til Trondheim
  2. Beboeren skal ha forfatterskap som hovedarbeid
  3. Stipendkomiteen skal ta hensyn til litterær produksjon
  4. Beboeren skal være innstilt på å bo fast i Adrianstua i boperioden, som er 5 år
  5. Beboeren må være innforstått med at Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Trøndersk Forfatterlag en gang i året arrangerer Litterær hagefest i Adrianstua, og stille hagen til rådighet for dette. Det kreves ikke at beboeren selv deltar aktivt i arrangementet, men et personlig engasjement vil bli vektlagt positivt
  6. Dersom to kandidater står likt, vil inntektsforhold spille en vesentlig rolle