Forfatterbolig i Trondheim – 5 år fra mai 2023

Forfatterboligen Adrianstua i Trondheim er ledig fra mai 2023. Nå inviterer de nye søkere.

Trondheim kommune har siden 1998 stilt forfatteren Kristian Kristiansens tidligere bosted, «Adrianstua», til rådighet som forfatterbolig. Huset ligger idyllisk til ved Ringvebukta på Lade i Trondheim, med en stor hage. Dagens beboer, Rune F. Hjemås, flytter ut i mai 2023, og vi søker etter en ny beboer i huset.

            Boperioden er satt til fem år, men beboeren kan etterpå søke om å få bo en ny periode i konkurranse med andre søkere.

            Boligen inneholder kjøkken, to soverom og bad, pluss dikterstua «Jesperstua». Boligen står klar til innflytting i mai 2023. Leien er i dag på 5323 kroner pr. måned.

            Den som får tildelt boligen må ha tilknytning til Trondheim og være innstilt på å bo fast i huset i boperioden.

            Opptaks- og stipendkomiteen i Trøndersk Forfatterlag vurderer søknadene og innstiller kandidat. Trondheim kommune, avd. Kultur, godkjenner forslaget.

Mer om Adrianstua her: https://www.forfatterlaget.no/adrianstua/

Spørsmål om Adrianstua kan rettes til

Åsmund Forfang, tlf. 913 25 872, e-post: aforfang@gode-manus.no

Rune F. Hjemås, tlf. 908 82 938, e-post: rhjemas@gmail.com

Søknaden sendes skriftlig til

Opptaks- og stipendkomiteen i Trøndersk Forfatterlag v/Arild Vange

e-post: arildvange@gmail.com eller

post: Lykkmarka 46, 7081 Sjetnemarka

Søknadsfrist: 1. oktober 2022.

Formålet med Adrianstua

  1. Å ta vare på Adrianstua som kulturminne og gjennom dette hedre forfatteren Kristian Kristiansen.
  2. Støtte opp om forfattermiljøet og litteraturen i Trondheim ved å gi forfattere med tilknytning til kommunen sjansen til å bo og skrive i Adrianstua.

Kriterier for utvelgelse av beboer i Adrianstua

  1. Beboeren skal ha tilknytning til Trondheim
  2. Beboeren skal ha forfatterskap som hovedarbeid
  3. Stipendkomiteen skal ta hensyn til litterær produksjon
  4. Beboeren skal være innstilt på å bo fast i Adrianstua i boperioden, som er 5 år
  5. Beboeren må være innforstått med at Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Trøndersk Forfatterlag en gang i året arrangerer Litterær hagefest i Adrianstua, og stille hagen til rådighet for dette. Det kreves ikke at beboeren selv deltar aktivt i arrangementet, men et personlig engasjement vil bli vektlagt positivt
  6. Dersom to kandidater står likt, vil inntektsforhold spille en vesentlig rolle