Aktuelt

Forfattere bekymret for kunstnerstipendene

Les kronikken her: https://www.nrk.no/ytring/a-legge-til-rette-for-gode-boker-1.13802857 «Norsk litteraturpolitikk har vært langsiktig og god. Det handler om fastpris på bøker, innkjøpsordninger, muligheten for et kollektivt avtaleverk, momsfritak, og:…

uten_navn

Les kronikken her: https://www.nrk.no/ytring/a-legge-til-rette-for-gode-boker-1.13802857

«Norsk litteraturpolitikk har vært langsiktig og god. Det handler om fastpris på bøker, innkjøpsordninger, muligheten for et kollektivt avtaleverk, momsfritak, og: Forfatterstipender,» skriver de seks forfatterne. 

Vi ser nå med stor bekymring på regjeringens planer om å endre forvaltningen av kunstnerstipendene. Regjeringen vurderer å slå sammen stipendkomiteer og frata forfatterne muligheten til å velge hvem som skal sitte i stipendkomiteene. Kulturministeren begrunner endringene med at fellesskapets midler må bli fordelt på «faglig grunnlag», på en «transparent måte» med «armlengdes avstand».

De avslutter: 

Den foreslåtte omleggingen av Statens kunstnerstipend kan ikke ses som noe annet enn en nedbygging av stipendkomiteenes mulighet til å gjøre et faglig forsvarlig arbeid. Vi ber kulturministeren om å lytte til oss og de 30 000 kunstnerne som forsøker å få henne i tale.