Forfattere for Maria (3 1/2)

Poet Inger Elisabeth Hansen, prosjektleder i SEIF og gjendikter Georg Schjerven Hansen og poet Torgeir Schjerven er noen av iniativtakerne bak møter i samarbeid med SEIF, Selvhjelp for…

Gerd Fleicher (f.v), Maria (3 1/2) og Inger Elisabeth Hansen (FOTO: MARIANNE GUNDERSON)
Poet Inger Elisabeth Hansen, prosjektleder i SEIF og gjendikter Georg Schjerven Hansen og poet Torgeir Schjerven er noen av iniativtakerne bak møter i samarbeid med SEIF, Selvhjelp for invandrere og flyktninger. SEIF er en frivillig og uavhengig organisasjon som ble opprettet i 1986, som hjelper invandrere i saker som har å gjøre med NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert vold, og så videre. 
 
I forrige uke samlet ildsjelene forfattere i et uavhengig litteraturlokale på Grünerløkka, i Oslo. På agendaen sto lille Marias sak. Georg Schjerven Hansen og gründeren av SEIF, Gerd Fleicher har sittet sammen og svart kollektivt på DnFs spørsmål om denne saken, og om forfatternes engasjement i saken.
 
– Hvem er Maria?
– Maria er 3,5 år, norsk borger, født på norsk sykehus og oppvokst på asylmottak. Hennes norske far er helt ute av bildet, så Maria har kun mor. Mor har fått avslag på sin søknad om familiegjenforening med Maria i Norge. UNE har vedtatt å utvise henne til Kenya med 5 års forbud mot å returnere til Norge. UNE har vurdert at det er best for Maria å vokse opp i Norge, men har besluttet at hun skal følge sin mor av "innvandringspolitiske hensyn". 
– Likner denne saken på andre tilbakesendingssaker i Norge de siste årene?
– Denne saken er unik. For det første er Maria, i motsetning til "asylbarna", norsk statsborger. For det andre har det vært norske barn involvert i andre utvisningssaker, men i disse sakene har barnet også hatt kontakt med sin norske forelder. De har derfor kunnet bli i Norge sammen med denne. 
– Hva sier Utlendingsnemnda?
– UNE har vurdert det faktum at hun er norsk og saken hennes slik: UNE har særlig vurdert det forhold at klageren har et barn i Norge som er norsk statsborger. Som det framgår av UNEs utvisningsvedtak av idag, Har UNE lagt til grunn at det kan være til barnets beste at klageren får en oppholdstillatelse i Norge. Det vurderes likevel ikke som utilrådelig at barnet kan følge med mor til hennes hjemland, slik at familielivet kan opprettholdes der. Det foreligger ikke opplysninger i saken som tilsier at klageren ikke er en god omsorgsperson for barnet. Det forhold at barnet vil kunne få det bedre i Norge materielt sett og på andre måter, er ikke tillagt særlig vekt av innvandringsregulerende hensyn.
– Hva tror dere skjer i Tingretten i morgen?
– Vi håper tingretten fastslår det åpenbare, nemlig at Maria som norsk statsborger ikke kan kastes ut av landet, og at hun får vokse opp i Norge med sin mor. Regjeringsadvokaten argumenteter for at Maria skal ut av landet, og sier samtidig at Maria ikke blir kastet ut, og har skrevet følgende: Etter intern norsk rett er rettsvirkningene at en utvisning at vedkommende får plikt til å forlate riket, og samtidig et innreiseforbud av nærmere angitt lengde. Ingen av disse rettsvirkningene har inntrådt for saksøker nr. 2 (Maria, red. anm.), ettersom hun ikke er utvist fra riket. (…)
En annen sak er at morens utvisning kan få faktiske konsekvenser for datteren. Dersom et barn følger en forelder til den utvistes hjemland, og dermed ikke oppholder seg i Norge, er dette en konsekvens av det faktiske samværet i familien, og ikke av pålegg fra norske myndigheter rettet mot datteren. 
– "Identitet" er et nøkkelord her. Det handler om et barns opplevelse av seg selv som "hjemme". Blant annet. Hva annet?
– Maria er født i Norge, er norsk borger og kjenner ingen andre land enn Norge. Det foreligger ikke lenger identitettvil på moren i og med at hun allerede i fjor framskaffet kenyansk pass utstedt av Kenyas ambassade i Stockholm, noe utlendingsmyndighetene er informert om. Med hensyn til norske Maria og hennes norske pass er det ingen tvil om identitet. Sist, men ikke minst, handler det om ikke å krysse den røde linjen det er å deportere egnes statsborgere, forteller Gerd og Georg fra SEIF.
 
MARIA OG FORFATTERNE
Den 17. oktober samlet Seif, sammen med Inger Elisabeth Hansen, forfattere og musikere til et første møte. Dette blir fulgt opp den 28/11, på Cafétheatret på Grønland. Mer info kommer på SEIFs nettside. SEIF vil snart oppdatere sidene med programmet for kvelden. Akkurat nå konsentrerer de seg om Marias sak. Gerd Fleicher har fulgt saken tett, og vil også være tilstede i Oslo tingrett i morgen. 
 
Den 28/11 kan alle som ønsker, komme til arrangementet på Grønland. Hit kommer mange av de som var med den 17. oktober, sammen med Cathrine Grøndahl og andre. Brit Bildøen, Vigdis Hjorth og Maryam Azimi følger saken. Det vil bli hilsener fra Jan Erik Vold og Herbjørg Wassmo. Inger Elisabeth Hansen var leder for Det litterære Råd i flere år, og var aktuell i vår som Festspilldikter i Bergen. Hun skriver dette til oss om hvorfor nettopp forfattere og musikere samarbeider med Seif, og om hvorfor hun selv engasjerer seg i Marias sak: 
 
"En ting er den menneskelige faktoren og hennes erfaring som norsk statsborger.
En annen ting er at nettopp som forfatter blir jeg skremt av den høye "Kafkafaktoren"
 i de norske myndighetenes avslag. Begrunnelsene virker absurde, språket direkte meningsløst, sirkelargumentasjonen ubegripelig. 
Skal dette få bli det norske systemspråket?
Skal dette få bli "fortellingen om oss"?
Flere avslag i andre saker fortjener vår nærlesning. Kafkas "Forvandlingen" ble kåret til verdens beste av roman av norske lesere. Når jeg leser enkelte avslag blir søkeren, avslageren og jeg, som leser, forvandlet til hva?"