Forfattere, oversettere, forleggere og bokhandlere samles om lov for norsk litteratur

Skal det være mulig for Smart Club eller Coop å dumpe prisene på noen nye og bestselgende bøker, skumme fløten av bokmarkedet og slik utkonkurrere…

Foto: Svein Erik Dahl

Skal det være mulig for Smart Club eller Coop å dumpe prisene på noen nye og bestselgende bøker, skumme fløten av bokmarkedet og slik utkonkurrere bokhandel eller nettbokhandel som har et langt bredere utvalg? Er det Icas innkjøpssjef som skal styre hva nordmenn leser? Forfatterforeningens svar er ikke overraskende nei! En boklov skal gjelde for alle som produserer og selger bøker. Norske lesere skal fortsatt sjøl kunne velge hva de skal kjøpe og lese. Velge blant alle slags bøker i alle sjangere. 

Fastprisen skal gi forfatterne et forutsigbart royaltygrunnlag i en ellers uforutsigbar økonomi. God forfatterøkonomi = rom for å skrive nye bøker og bygge et forfatterskap. 

Skal hver enkelt forfatter komme med lua i handa til Sehesteds plass for å forhandle kontrakt? Hvor mange forhandlingskort har egentlig en debutant eller lyriker å trekke i møte med et profesjonelt og strømlinjeforma forlag med blikket retta mot egen bunnlinje? Det vil ikke gå som i historia om David og Goliat, det er sikkert. Forfatterorganisasjonene må fortsatt ha mulighet til å forhandle fram standardkontrakter. Vi setter pris på at hele bokbransjen støtter oss i dette.

Forfatterorganisasjonene må fortsatt ha mulighet til å forhandle fram standardkontrakter. Vi setter pris på at hele bokbransjen støtter oss i dette.

Skal Aschehoug ha mulighet til å gi bedre rabatter til NorliLibris bare for at de eier halvparten av aksjene i selskapet? Skal det kunne gis en ekstra høy rabatt, en såkalt kjederabatt, til Ark bare fordi de er store? Svaret er også her nei. Hvilke forlag er det som har lommebok til å gi slike rabatter? Hva med mindre forlag som ikke har pengesekk til det, hvordan når deres bøker ut til leserne? Og hva med de små og kjedeuavhengige bokhandlene som aldri kan kreve en slik rabatt? Alle bransjeorganisasjonene ser nå at det er nødvendig å regulere forhandlingene mellom forlag og bokhandel, i og med at mange av dem etter hvert henger på det samme slektstreet og enkelte av dem er så store at de kan bli mistenkt for å misbruke markedsmakta si. Bokbransjeaktørene er ikke helt enige om hvordan det best løses, men alle vil hindre rene eierskapsrabatter. Vi har stor tillit til at det kommer en god avklaring på dette spørsmålet etter behandling i regjering og storting. 

Det er forståelig at forleggerne vil beskytte seg mot bokhandlere som vil spise en større del av bokkrone-kaka. I vårt høringssvar legger vi vekt på at en bokhandler som gjør en jobb for bredden i litteraturen fortjener belønning for det, og bedre vilkår enn Smart Club og Coop. Det er ikke bare tallet på innkjøpte paller, men også innsatsen bokhandelen gjør for å formidle mange slags bøker, som skal avgjøre rabatten mellom forlag og bokhandel. Særlig viktig er gode litteraturabonnementer som gjør at minst ett eksemplar av en stor del av de utgitte bøkene går ut til mange bokhandlere. Både forleggere og bokhandlere må her ta et krafttak for å forbedre disse ordningene.

I vårt høringssvar legger vi vekt på at en bokhandler som gjør en jobb for bredden i litteraturen fortjener belønning for det, og bedre vilkår enn Smart Club og Coop.

Når en større og større del av litteraturen vil bli omsatt og lest digitalt, er det ingen logikk i å fjerne gode kultur- og språkpolitiske virkemidler for e-bøker. Prisdumping på nett bidrar ikke mer til mangfold og bredde enn det gjør i Ark-butikken eller på Mega. Det er rett og slett bakstreversk å vedta en boklov som ikke også omfatter e-bøker.

Vi er glade for å ha politikere som vil gi oss gode språk- og litteraturpolitiske virkemidler i lovs form. Hva Forfatterforeningen mener må til for at loven skal bli så god som mulig finner du i vår høringsuttalelse her.