485 søknader om stipend til Forfatterforbundet

Ved midnatt gikk fristen ut for å søke stipend fra Forfatterforbundets vederlagsfond. I år kom det inn 485 søknader.

Det skriver Forfatterforbundet på sine nettsider:

https://forfatterforbundet.no/2023/03/02/485-soknader-om-stipend/?fbclid=IwAR0ZRlBz92WkllAYiRex0d2qqKW95p4mU3YuTAbSZkGYZUVyM4HRVr7DJeo

Forfatterforbundets vederlagsfond er åpen for alle forfattere som skriver skjønnlitteratur for voksne i Norge, uavhengig av medlemsorganisasjon (debutanter kan også søke).

– Vi har mottatt mange henvendelser og spørsmål, og det har vært mange veldig hyggelige og interessante samtaler med spente forfattere, sier Forfatterforbundets organisasjonssekretær, Lena Roer.

Forbundet er svært fornøyd med antallet søknader og kan fortelle at stipendkomiteen allerede er i gang med sitt arbeide.

– Nå er alt opp til stipendkomiteen, sier Lena. – De har mye som skal vurderes og det er en stor jobb som ligger foran dem.

Stipendkomiteens avgjørelse legges ut 1. juni.

Vederlagsfondet hadde sin første utlysning av stipend i fjor og fikk da inn 507 søknader.