Forfatterforbundet får forhandlingsrett

Det melder forbundet på sine nettsider: http://www.forfatterforbundet.no/2019/02/04/forfatterforbundet-vant-fram-i-sitt-krav-om-forhandlingsrett/  – Det er med ydmykhet vi går til denne store oppgaven, sier Forfatterforbundets leder, Jan Ove Ekeberg. Kulturdepartementets…

uten_navn

Det melder forbundet på sine nettsider: http://www.forfatterforbundet.no/2019/02/04/forfatterforbundet-vant-fram-i-sitt-krav-om-forhandlingsrett/ 

– Det er med ydmykhet vi går til denne store oppgaven, sier Forfatterforbundets leder, Jan Ove Ekeberg.

Kulturdepartementets skriver: 

«Forfatterforbundet har dokumentert at minst 245 av deres medlemmer har bøker til utlån i bibliotek, mens det totale antallet medlemmer er 364. Til sammenlikning har Den norske Forfatterforening 650 medlemmer, mens Norske barne- og ungdomsbokforfattere har 368 og Norsk Oversetterforening har om lag 330 medlemmer. Vi mener det må legges til grunn at Forfatterforbundet representerer et betydelig antall norske forfattere.»

Forbundet jobber med å etablere stipendkomité, og vil med det første beskrive sin stipendpolitikk.

– Vår nyvunne posisjon skal brukes til beste for hardtarbeidende, skjønnlitterære forfattere, sier nestleder Helle Stensbak. – Vi skal også samarbeide godt med de eksisterende foreningene for forfattere, og er innstilt på å kjempe side om side med dem for norske forfatteres rettigheter.