Forfatterhonorarene i innkjøpsordningene økes med 2.5 %

Endelig en god nyhet: Forfatterhonorarene i innkjøpsordningene blir økt med 2.5 %.

Anne Oterholm i Kulturrådet.

DnF-leder Heidi Marie Kriznik minner om at det i 2020 ikke var noen økning i forfatterhonorarer, de sto stille.

– Så det er bra at Kulturfondet har greid å finne økning til honorarene innenfor de trange rammene, sier hun.

– Siden den utbetalingen forfatteren får når boka blir kjøpt inn, for mange utgjør hovedinntekten fra boka og et forutsigbart minstehonorar i en ellers ustabil og nå enda mer ustabil forfatterøkonomi, er det helt avgjørende at forfatterhonorarene i innkjøpsordningene ikke blir stående stille, sier Kriznik.

I år blir forfatterhonorarene økt med 2.5 %: Fra 87.000 til 89.000 for prosa, fra 78.000 til 80.00 for lyrikk.

– Det er klart at vi i Kulturrådet, og kanskje mest jeg, er glade for at vi har klart å justere opp forfatterhonorarene i innkjøpsordningene fra og med 2021, sier rådsmedlem Anne Oterholm i en kommentar. – Det til tross for at fondet i liten grad ble styrket med permanente midler for 2021. Kulturfondet får i 2021 tilført stimuleringsmidler i forbindelse med pandemien, for å avhjelpe den akutte situasjonen, men det er ikke midler som kan brukes langsiktig. For eksempel til oppjusteringer av forfatterhonorarer i innkjøpsordningene. Noe som fører til at forfatterhonorarene sakker akterut. Uansett, i år har altså Kulturrådet brukt så godt som alle midlene litteraturavsetningen ble styrket med (mellom 1-1,5 millioner), til å justere opp alle forfatterhonorarene permanent med 2,5 %. De justeringene som ble gjort av forfatterhonorarene nå var helt i tråd med Rådets budsjettsøknad for 2021. I budsjettsøknad viste Rådet til at honorarene i innkjøpsordningene i liten grad har vært justert de siste to årene, blant annet grunnet presset på den automatiske ordningen, og uttrykte at vi anså dette for å være svært uheldig, og ba om økte midler. Dette ble i liten grad imøtekommet. Men igjen, Kulturrådet likevel fått til å prioritere en 2,5 % økning av honorarene, noe jeg er veldig glad for! Det er kanskje ikke en stor økning (rundt 2000 kroner for en innkjøpt roman), men det innebærer en lønnsøkning som til dels likner på vanlige lønnsmottakeres.  (Det er også vedtatt en liten økning på oversetterordningen, som også vil kunne styrke oversetterutbetalingen, selv om utbetalingene til oversetterne er organisert på en annen måte) For meg er det ingen tvil om at Rådet vet og ser at kunst og litteratur er helt avhengig av dem som skaper den.