Aktuelt

Forfatterklubben CappelenDamm et faktum

Torsdag 22. januar avholdt de åtte frammøtte forfatterne i CappelenDamm et stiftelsesmøte i Råshusgt. 7. I tillegg stilte Anne Oterholm fra DnF og Eli Sol…

Styret i forfatterklubben Cappelendamm

Torsdag 22. januar avholdt de åtte frammøtte forfatterne i CappelenDamm et stiftelsesmøte i Råshusgt. 7. I tillegg stilte Anne Oterholm fra DnF og Eli Sol Vallersnes fra Aschehougs forfatterklubb. Bakgrunnen var et gjentatt ønske fra flere skjønnlitterære forfattere i det "nye" forlagshuset om en arena for å kunne drøfte saker som relaterer seg til forlaget, og hvor man kan bli kjent utenom forlagsfester. Klubbens styre består av Lise Gundersen, Torgrim Eggen og Astrid Nordang.

Tanken om å utvikle forfatterklubber i Forfatterforeningen ble lansert på et medlemsmøte høsten 2005. Målsettingen var å styrke ommunikasjonen fra styret og ut til medlemmene, styrke kommunikasjonen fra medlemmene inn mot styret og styrke forfatterne vis a vis forlagene. Gjennom klubbene skulle man kunne fange opp ulikheter og urimeligheter i ulike forlag, slik at foreningen også kunne sette dette på dagsorden.

Det stilles ikke noe krav om å være medlem i Forfatterforeningen for å bli medlem i CappelenDamms forfatterklubb, slik det heller ikke gjøres i noen av de andre klubbene.

Å utvikle klubbene har vært et langsiktig og så langt vellykket arbeid, og så langt har Aschehoug og Gyldendal, sammen med Kolon og Tiden, en klubb, det samme har Oktober og Samlaget. For mer informasjon se http://www.forfatterforeningen.no/forfatterklubber

Forfatterklubben har en lav terskel og ønsker å fange opp nye forfattere. I forkant av møtet meldte en rekke forfattere tilknyttet CappelenDamm interessere for å delta, men var forhindret i å møte fordi de bodde for langt unna Oslo eller oppholdt seg i utlandet.

Forfatterne vil til enhver tid kunne kontakte forfatterklubben via en egen e-postadresse. På dette første møtet diskuterte man forlagets identitet etter fusjonen og lanseringen av e-boksalget, samt hvorvidt også seriebokforfattere og barne- og ungdomsbokforfattere bør få være med i klubben.