Forfatterne jobber videre, ny litteratur vil komme!

Nylig sendte Forfatterforeningens sekretariat ut en spørreundersøkelse med spørsmål til de som har planlagt bok vår eller høst 2020. Undersøkelsen hadde som formål å se…

forfatter_skriver

Nylig sendte Forfatterforeningens sekretariat ut en spørreundersøkelse med spørsmål til de som har planlagt bok vår eller høst 2020. Undersøkelsen hadde som formål å se hvorvidt utgivelser går som planlagt eller om utgivelser er blitt utsatt på grunn av koronaepidemien.

Tusen takk til alle som svarte! Det kom inn hele 78 svar til tross kort frist! Av de 78 melder 4 om uavklart situasjon, mens 8 melder om endret utgivelse. En av disse har fått fremskyndet utgivelsen. De øvrige 7 har utsatt utgivelse. Fire av de åtte med endret utgivelse har selv tatt eller vært med på avgjørelsen. I fire tilfeller er det forlagene alene som har stått for beslutningen. Det er alvorlig nok for hver forfatter, selv om det er svært gledelig at det ikke er flere som er utsatt på grunn av den situasjonen vi befinner oss i. Forfatterforeningen vil naturligvis fortsatt følge med på denne utviklingen. Forfattere som opplever at forlaget skyver på utgivelsen, vil kunne bli satt i en vanskelig økonomisk situasjon – all den tid forventet inntekt bortfaller. I tillegg er det slik at hvis boka blir utsatt til etter søknadsfristen for stipend, kan dette redusere forfatterens mulighet til å få stipend ved at forfatteren ikke kan vise til en ny bok, et nytt søkergrunnlag.

Av de 70 forfatterne som melder at utgivelsen går som planlagt melder enkelte til og med at forlaget legger press på å få utgivelsen ut! Andre forfattere har selv tatt initiativ og sjekket ut med forlaget hvorvidt utgivelsestidspunktet kan komme til å bli endret. Et av svarene som er gitt er:  Nei, vi kjører på som før! Og det er nettopp det undersøkelsen alt i alt viser: Det skrives og skapes litteratur, og bøkene blir gitt ut! Norske lesere kommer til å ønske seg og trenge nye titler, nye fortellinger og ny poesi dette året og neste år og året etter og så videre og så videre. Og forfatterne skaper litteraturen slik forfatterne alltid har gjort! Og når bøkene er utgitt kan de kjøpes i nettbokhandler, i fysiske bokhandlene eller lånes på biblioteket, og de vil være tilgjengelig i digitale og analoge formater slik at leserne selv kan velge det som passer dem best!   

Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen har i et felles opprop uttrykt at de skal gjøre alt de kan for å sørge for nye bøker til leserne. Se lenke her:

www.bokhandlerforeningen.no/felles-opprop-fra-bokhandlerforeningen-og-forleggerforeningen

God lesning!