Forfatterne og bokavtalen

Les innlegget til Løvåsen hos Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/forfatterne-og-bokavtalen-1.678633 Det er viktig at Ib Thomsen i Dagsavisen fredag uttrykker støtte til forfatternes arbeid for økte inntekter av boksalg….

2xib
  • Les innlegget til Løvåsen hos Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/forfatterne-og-bokavtalen-1.678633

Det er viktig at Ib Thomsen i Dagsavisen fredag uttrykker støtte til forfatternes arbeid for økte inntekter av boksalg. Når Thomsen foreslår å avvikle bokavtalen, vil det imidlertid svekke de fleste forfatteres inntekt og øke forlagenes makt over dem. Undersøkelser viser også at en slik avvikling i tillegg vil svekke breddeformidlingen i bokhandelen, og dermed gå ut over lesernes tilgang til hele den litterære bredden.

Fastprisen gir forfatterne et forutsigbart royaltygrunnlag i en ellers uforutsigbar forfatterøkonomi. Avvikler vi fastprissystemet vil vi trolig få forlagenes nettoinntekt som utregningsgrunnlag for forfatterens royalty. Det betyr at vår inntekt vil bli direkte avhengig av forhandlinger mellom forlag og bokhandel (som gjerne eier hverandre). Forlagenes nettoinntekt er nemlig den andelen forlagene sitter igjen med etter at bokhandlernes til enhver tid framforhandlede andel er trukket fra.  Dette gjelder i like stor grad ved salg av e-bøker som papirbøker. 

Fastprissystemet bidrar til at bokhandlere på nett og i butikk må konkurrere på andre ting enn pris når det gjelder nye bøker. Det vil si service, utvalg, tilgang og formidling. Dette fremmer synliggjøring og salg av et større utvalg bøker. Alt er ikke bra i bokhandelen i dag, men vi trenger ikke at det blir verre. Med fripris vil nok prisene på et mindre utvalg bestselgende titler kunne bli lavere, men den store bredden av litteratur på norsk vil ikke automatisk få noen prisnedgang. En slik utvikling vil dermed øke oppmerksomheten om det lille utvalget av bestselgende titler på bekostning av salg og synliggjøring av bredden, noe som vil virke negativt inn på de fleste forfatteres inntekter. 

Bokavtalen regulerer også de såkalte litteraturabonnementene. Et stort antall bokhandler forplikter seg gjennom disse til å ta inn minst ett eksemplar av bøker påmeldt innkjøpsordningene for litteratur. Sammen med innkjøpsordningene er litteraturabonnementene med på å sørge for at forfatterne når ut til leserne med bøkene sine, det øker forfatternes garanterte minsteinntekt per utgivelse, og lesere over hele landet får tilgang til et langt større utvalg bøker enn de ellers ville ha fått. Dette er faktisk et godt eksempel på kopling mellom statlig og privat innsats til beste for norske lesere. 

Bokavtalen koster ikke staten ei eneste krone. Gevinstene er store. Selv om Forfatterforeningen ikke deler Thomsens syn på bokavtale, setter vi pris på hans omtanke for forfatterne. Vi vil derfor innen kort tid sende ham ei liste over tiltak som vil kunne forbedre forfatternes situasjon.