«Forfatterne utnyttes når bokbransjen blir digital»

Les innlegget i sin helhet hos Dagens Nyheter: http://www.dn.se/debatt/forfattarna-utnyttjas-nar-bokbranschen-blir-digital/ De innleder sitt innlegg i Dagens Nyheter slik:  Att tänka sig Sverige utan böcker av Astrid Lindgren,…

Gunnar Ardelius er leder i Sveriges Författarförbund og Jan Constantine er leder i Authors Guild USA.

Les innlegget i sin helhet hos Dagens Nyheter: 
http://www.dn.se/debatt/forfattarna-utnyttjas-nar-bokbranschen-blir-digital/

De innleder sitt innlegg i Dagens Nyheter slik: 

Att tänka sig Sverige utan böcker av Astrid Lindgren, Tomas Tranströmer, Henning Mankell, Pija Lindenbaum, Kerstin Ekman, Sven Lindqvist och hundratals andra författare är i dag omöjligt. Vår litteratur är en oåtskiljbar del av vårt samhälle, vår förståelse av världen och vår självbild. Dessa unika berättelser inte är en självklarhet, men resultatet av hårt arbetande professionella författare som utan en fungerande bokmarknad med rimliga ersättningar, en målmedveten kulturpolitik och en stark upphovsrätt inte hade haft möjlighet att skriva många böcker av hög kvalitet.

I en tid av hastig digital omvandling driver giganter som Google och Amazon utvecklingen framåt, men slår samtidigt sönder bokbranschens befintliga strukturer. Båda företagen driver verksamheter där upphovsrätter är en betydande del, utan att bry sig om hur deras användning påverkar författarna. Genom projektet Google book search har Google byggt upp en databas där de digitaliserat miljontals böcker som de ger bort gratis utan författarnas tillstånd. Fallet är nu under bedömning i amerikansk domstol efter stämning från Authors Guild. I Författarförbundet har vi nyligen gett vår amerikanska systerförening ekonomiskt stöd i den för författarkollektivet avgörande juridiska processen mot Google.

Men det verkligt stora hotet för oss författare är världens näst största e-handlare Amazon. De säljer hälften av alla böcker i USA och för dem är boken en vara vilken som helst. Med sin katastrofala syn på bokens värde, både ekonomiskt och som kulturbärare, har de en negativ inverkan på författarnas försörjningsmöjligheter.