Forfatternes klimaaksjon – §110b stiftet

Den 21. mai i år ble Forfatternes klimaaksjon – §110b  stiftet.  Forfattere fra alle skribentorganisasjonene var til stede på stiftelsesmøtet, og som det fremgår av…

Espen Stueland på Årsmøtet 2013 Foto: Mette Karlsvik

Den 21. mai i år ble Forfatternes klimaaksjon – §110b  stiftet. 

Forfattere fra alle skribentorganisasjonene var til stede på stiftelsesmøtet, og som det fremgår av aksjonens navn er Grunnlovens “miljøparagraf” 110b retningsgivende for vårt arbeid:

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.

Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.

Vi akter å bruke våre litterære arbeider til å motarbeide de menneskeskapte klimaendringene. Det skal bl.a. skje ved at vi retter kritisk søkelys mot olje- og gassindustriens makt over norsk samfunns- og kulturliv. Klimaendringenes virkning på morgendagens natur og kommende generasjoner blir et viktig tema for oss, og derfor henvender vi oss spesielt til unge mennesker. Vi mottar økonomisk støtte fra Den norske Forfatterforening, Norsk Faglitterær Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norske Dramatikeres Forbund.

Den alvorlige klimasituasjonen fordrer en vitalisering av det offentlige rommet og den offentlige diskusjonen. Forfatternes klimaaksjon – §110b har som ambisjon å stå i fremste rekke i dette demokratiske dugnadsarbeidet, og under grunnlovsjubileet neste år planlegger vi litterære og kunstneriske manifestasjoner. Vi deltar også i Klimavalg 2013.

Som språkarbeidere ønsker vi å oversette, avkle og anskueliggjøre politisk tungetaleri og næringslivets glattsnakk. Uansett hva Grunnloven symboliserer, “miljøparagrafen” 110b er fremsynt og radikal på miljøets vegne. Den brytes hver dag! 

Undertegnet av interimsstyret (kontakt-info i parentes):

Brit Bildøen, Bror Hagemann, Elisabeth Eide, Freddy Fjellheim (90654342), Aleksander Melli, Mette Newth, Sidsel Mørck, Arild Stubhaug, Espen Stueland (99364100)