Forfatteropprop for Litteraturhuset i Oslo

  Forfatterne er Gro Dahle, Tom Egeland, Birger Emanuelsen, Kjartan Fløgstad, Maria Kjos Fonn, Jan Grue, Vigdis Hjorth, Edvard Hoem, Stian Hole, Jan Kjærstad, Ruth…

last_rrrr

 

Forfatterne er Gro Dahle, Tom Egeland, Birger Emanuelsen, Kjartan Fløgstad, Maria Kjos Fonn, Jan Grue, Vigdis Hjorth, Edvard Hoem, Stian Hole, Jan Kjærstad, Ruth Lillegraven, Maja Lunde, Olaug Nils sen, Aslak Nore, Knut Nærum, Maria Parr, Agnes Ravatn, Simon Stranger, Erle Marie Sørheim og Herbjørg Wassmo 

Store kommersielle aktører får kontantstøtte, påpeker de, mens en ideell arbeidsplass som fremmer lesing og debatt, får ikke. De skriver: 

Mens andre kulturinstitusjoner nå delvis starter opp igjen, har ikke Litteraturhuset i Oslo pr. i dag økonomi til å lage program for høsten. Denne våren har alle billettinntekter forsvunnet, noe man delvis har fått kompensasjon for. Men billettinntektene utgjør bare 3 prosent av husets inntekter. Hvert år har Litteraturhuset rundt 1200 utleiearrangementer som står for en stor del av inntektene. Det er disse tapte inntektene Litteraturhuset altså ikke kvalifiserer til kompensasjon for.

Det er vanskelig å se logikken i at det å være en stiftelse ekskluderer Litteraturhuset fra statens krisehjelp. Alle inntekter pløyes inn i nye arrangementer. De egenproduserte arrangementene har ofte vært gratis for publikum, men gitt viktige inntekter til forfatterne på scenen, skriver forfatterne. 

Nå blir institusjonen ironisk nok straffet for ikke å ha eiere som tar ut utbytte, ved å bli stengt ute fra kontantstøtteordningen. De andre kriteriene er oppfylt: Litteraturhuset har tapt store deler av inntektene, er blitt tvunget til å stenge og har faste kostnader som må betales.

Les innlegget i sin helhet her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/50xk7W/litteraturhuset-i-oslo-maa-reddes-naa-20-forfattere?fbclid=IwAR0hUc7mDWnaQVHhMS6OZDgEL2rAlXUIN5bzWg2eWK4KViGwH6WUy8Lyogc