Forfatteropprop for verdighet og anstendighet i flyktningpolitikken

Les mer om saken hos Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/kultur/vi-ma-slutte-a-bruke-ordene-fra-ytterste-hoyrefloy-1.941652 Slik lyder oppropet:  Verden opplever den største globale flyktningkrisen siden andre verdenskrig, mens asylankomstene til Norge er rekordlave….

flyktning
  • Les mer om saken hos Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/kultur/vi-ma-slutte-a-bruke-ordene-fra-ytterste-hoyrefloy-1.941652

Slik lyder oppropet: 

Verden opplever den største globale flyktningkrisen siden andre verdenskrig, mens asylankomstene til Norge er rekordlave. Norge må øke sitt bidrag i den internasjonale flyktningkrisen. Som et av verdens rike demokratier har Norge et særskilt ansvar. Vi kan ikke be andre land vise raushet overfor flyktninger og samtidig avskrekke asylsøkere fra å komme til Norge. Vi ber regjeringen og Stortinget vise anstendighet og verdighet i språk og i handling.

Vil du slutte deg til oppropet, så send en mail til forfatteropprop@gmail.com
 
Følgende forfattere har så langt sluttet seg til:

Line Baugstø
Niels Fredrik Dahl
Tom Egeland
Endre Lund Eriksen
Anna Fiske
Jostein Gaarder
Liv Gulbrandsen
Hilde Hagerup
Klaus Hagerup
Iram Haq
Berit Hedemann
Vigdis Hjorth
Monica Isakstuen
Mahmona Kahn
Dag Larsen
Torun Lian
Ruth Lillegraven
Maja Lunde
Jon Michelet
Olaug Nilssen
Anne Oterholm
Ingvild H. Rishøi
Veronica Salinas
Dag Solstad
Simon Stranger
Thorvald Steen
Gunnar Staalesen
Håvard Syvertsen
Linn Ullmann
Soudabeh Alishah
Kari W. Sverdrup
Ellisiv Lindkvist
Maria Parr
Ingunn Aamodt
Tiril Broch Aaakre
Sverre Knutsen
Aziz Sangtarash
Tania Kieldset
Heidi Marie Kriznik
Lene Auestad