Forfatterorganisasjonene får ikke møte Raja

– Vi har bedt om et møte med Abid Raja, men ikke hørt noe. Det bekymrer oss, sier Ingvild Herzog, daglig leder i Norsk Forfattersentrum….

kriznik_og_raja

– Vi har bedt om et møte med Abid Raja, men ikke hørt noe. Det bekymrer oss, sier Ingvild Herzog, daglig leder i Norsk Forfattersentrum. –  – Koronakrisen river bort grunnlaget for forfatteres inntekt.  

Også Den norske Forfatterforening har skrevet til kulturministeren og bedt om møte, men fått nei.

– Vi er skuffet over Abid Raja, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik til Dagsavisen  – Vi forstår at det er hektisk for statsråden, og at det er spesielle tider nå, men det hadde vært fint om vi iallfall ble forespeilet et møte i fremtida. Det har pleid å være mulig for Forfatterforeningen å få møte med kulturministeren tidligere.

– Statsråden har nå møtt både Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Da er det underlig at ikke statsråden også har snakket med forfatternes organisasjoner, de som leverer innholdet hele bransjen er bygget på, påpeker Heidi Marie Kriznik overfor Dagsavisen.

Før påske etablerte Kulturrådet en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien. Første søknadsfrist var denne uken, og nesten 1400 søknader har kommet inn: https://www.kulturradet.no/norsk-kulturfond/vis-artikkel/-/nesten-1400-soknader-kom-inn-til-kulturradets-korona-ordning

I sine innspill allerede 3.april foreslo Forfatterforeningen en dobling av disse midlene.

«30 millioner fordelt på alle kunstfeltene vil trolig ikke kunne avhjelpe alle de akutte behovene som tegner seg nå» påpekte Kriznik og Forfatterforeningen i brev til kulturdepartementet 3. april.

I brevet foreslo Forfatterforeningen også stipend, en rekke diversestipend,  for forfattere under koronakrisen. 

Norsk Forfattersentrum formidler oppdrag og sikrer standardavtaler for 1650 norske forfattere. Under koronakrisen i mars og april har inntektsstrømmen tørket inn, og Herzog ser få tegn til bedring. Inntektene samlet for bokbransjen er falt med 23 prosent som følge av koronakrisen, viste Menon Economics undersøkelse for Kulturrådet, som ble lagt fram sist uke. 

– Honorarkjøringen vår forrige uke var på 300.000 kroner, mot normalt opp mot 1.4 millioner kroner ukentlig i mai. Og da er alle avlyste oppdrag for Den Kulturelle Skolesekken fullhonorert. Koronakrisen er i ferd med å rive bort grunnlaget for en forfatterinntekt, sier Herzog. 

– Jeg kan ikke skjønne hvordan kulturministeren kan danne seg en helhetlig forståelse av det litterære systemet uten å snakke med forfatterorganisasjonene. Det er ikke rart at ordningene som innføres ikke treffer, når de ikke er gjennomdiskutert med dem det gjelder, sier Ingvild Herzog til Dagsavisen.