Forfatter-organisasjonene med anbefalt agentkontrakt

Forleggerforeningen har sagt opp den gamle agentkontrakten for voksen skjønn og barne- og ungdomsbøker. DnF/FF/NBU har i felleskap utarbeidet en agentkontrakt. Agentkontrakten for barne- og ungdomsbøker er fortsatt i oppsigelsestid.

Forleggerforeningen har sagt opp den gamle agentkontrakten for voksen skjønn og barne- og ungdomsbøker. DnF/FF/NBU har i felleskap utarbeidet en agentkontrakt. Agentkontrakten for barne- og ungdomsbøker er fortsatt i oppsigelsestid.

Organisasjonene anbefaler alle forfattere å benytte denne nye agentkontraken når de skal inngå kontrakter med en agent. Dette gjelder både når kontrakt inngås med en selvstendig agent, eller med et in house- agentur, slik flere av de store forlagene har.

Det har i lengre tid versert flere kontrakter med agenturer i Norge, og forfatterorganisasjonene ønsker med dette å bidra til en opprydning. Blant annet har forlag tilbudt agentkontrakter som også overdrar film- og dramatiseringsrettigheter i Norge.

Denne nye anbefalte kontrakten fra forfatterorganisasjonene er bygget opp slik at forfatteren tar et aktivt valg til hvilke rettigheter, og for hvilke territorier, agenten får. Dermed skiller den seg fra den kontrakten flere av forleggerforeningens medlemmer tilbyr sine forfattere.

Den nye agentkontrakten setter også et fast prinsipp for agentens provisjon på 25 prosent. Dette er normal praksis og ikke noe nytt, men upresise formuleringer som «vil normalt være» m.v. er tatt ut.

Vi anbefaler alle forfattere som blir tilbudt agentkontrakter om å ta kontakt med en av forfatterorganisasjonene før de signerer agentkontrakt. Det er heller ikke slik at agentkontrakter kan bundles med normalkontrakten. Agentrettighetene er en separat rett forfatteren selv råder over.

—    Agentkontrakten er ikke lenger en del av det felles fremforhandlede avtaleverket, og det er viktige og vesentlige forskjeller i avtalene som anbefales av Forleggerforeningen og den forfatterorganisasjonene anbefaler, sier DnF-leder Brynjulf Jung Tjønn.