Forfatterorganisasjoner hos Venstre

Temaet for møtet var forslaget om å frata kunstnerorganisasjonene oppnevningsrett til Statens kunstnerstipends stipendkomiteer. Venstre har vært avgjørende i budsjettarbeidet med å styrke både Norsk…

img_1144_1

Temaet for møtet var forslaget om å frata kunstnerorganisasjonene oppnevningsrett til Statens kunstnerstipends stipendkomiteer. Venstre har vært avgjørende i budsjettarbeidet med å styrke både Norsk kulturfond og arbeidsstipendet. 

På møtet fikk vi presentere hvorfor vi mener at Venstre bør støtte kunstnerne også i denne viktige saken. Ut fra det vi vet, kan det se ut som om Venstre her kan avgjøre om det blir flertall for en merknad mot forslaget i det endelige budsjettdokumentet.