Forfatterplasser på Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske kunnskaps- og kulturarven. Samlingen inneholder alt som er utgitt…

uten_navn
Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske kunnskaps- og kulturarven. Samlingen inneholder alt som er utgitt i Norge samt kringkastingsmateriell, musikk, plakater, postkort, håndskrifter og annet.
 
Nasjonalbiblioteket tilbyr 35 plasser til forskere og forfattere i Henrik Ibsens gate 110. Plassene skal benyttes til forskning og dokumentasjon med utgangspunkt i bibliotekets samling.
 
Søknadsfrist: 15. juni
 
Mer informasjon her:
http://www.nb.no/Tilbud/Forske/Forskarplassar
 
Søknadsskjema:
http://www.nb.no/content/download/875/15421/file/soknad.doc