Forfattersentrum med redegjørelse om korona og oppdrag

Les Forfattersentrums redegjørelse her: https://www.forfattersentrum.no/om-korona-og-oppdrag/ I en gjennomgang av situasjonen redegjør Forfattersentrum for reglene og hvilke rettigheter forfattere (ikke) har.  Blant annet skriver de:  Først og…

korona

I en gjennomgang av situasjonen redegjør Forfattersentrum for reglene og hvilke rettigheter forfattere (ikke) har. 

Blant annet skriver de: 

Først og fremst: Sørg for at alle oppdrag er meldt inn og at de er registrert hos oss. Inngår dere en avtale nå – gjelder ikke force majeure om oppdraget skulle bli avlyst.

Videre skriver de:

Hvis oppdragsgiver avlyser et oppdraget nå med Korona-bekymring som årsak, er det ikke force majeure med mindre nasjonale eller lokale myndigheter har innført en begrensning. I skrivende stund er rådet fra FHI å avlyse arrangementer med over 500 publikummere. At det er pålegg fra myndighetene som fører til avlysningen, er et absolutt vilkår. Skolen eller biblioteket som sådan er ikke lokale myndigheter. Faller avlysningen ikke inn under force majeure, har forfatterene krav på å bli honorert.

I Forfattersentrums kontrakt mellom oppdragsgivere og forfattere står det: «Blir oppdraget avlyst av oppdragsgiver 10 til 3 dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 % av avtalt honorar. Ved avlysning tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honorar utbetales.»

https://www.forfattersentrum.no/om-korona-og-oppdrag/

Temaet var også oppe i dagens spørretime i Stortinget. 

Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet spurte hvilke krisetiltak rettet mot kultur- idrett og frivilligheten som regjeringen vil vurdere å innføre?

Begrunnelse:

Folkehelseinstituttets råd om å avlyse alle arrangementer med over 500 deltakere er en klok og nødvendig beslutning i den ekstraordinære situasjonen vi nå er i med utbruddet av korona-viruset.
Utbruddet vil påvirke alle deler av samfunnet, og hensynet til liv og helse må settes først.
Når det nå er snakk om å avlyse store arrangementer, vil åpenbart kultur, idrett og frivilligheten rammes ekstremt hardt. Det er teaterforestillinger over hele landet, kinovisninger, balletten og operaen, konsertarrangører over hele landet, samt idrettsarrangement drevet av frivilligheten, altså aktører ofte i en allerede svært presset økonomisk situasjon, som nå vil rammes hardt av det plutselige utbruddet av korona, og de forholdsregler som helsemyndighetene er nødt til å ta for å begrense spredning. Kultur- idrett- og frivillighetssektoren er vant til å leve på marginene, og har svært lite å gå på i en situasjon med plutselige og uforutsette avlysninger. Denne situasjonen kan ramme kulturøkonomien svært hardt. Det er etter spørsmålstillers mening nødvendig å planlegge for en krisepakke rettet mot kultur, idrett og frivilligheten i denne ekstraordinære situasjonen.

Kulturminister Abid Q. Raja fra Venstre svarte: 

Nå er det først og fremst viktig at alle følger helsemyndighetenes råd, både som arrangører og som publikum. Det å bidra til å hindre smitte av koronavirus er et felles, solidarisk ansvar, spesielt med tanke på den delen av befolkningen som er spesielt utsatt for slik smitte.

Vi følger situasjonen nøye og har løpende dialog med de ulike aktørene i kultur-, idrett- og frivillighetssektoren. Kulturdepartementet har også hatt møte med Virke og Spekter, foreningene Creo og Norsk Teater og Orkesterforening samt Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner for å få deres beskrivelse av situasjonen. Jeg vil fortløpende vurdere å invitere til flere møter/kontakt med sektoren, men da på en måte som tar hensyn til at vi ikke bidrar til ytterligere smitte.

Jeg vurderer situasjonen i kultur-, idrett- og frivillighetssektoren som alvorlig. Dette har bare blitt forsterket etter de siste rådene fra helsemyndighetene rundt gjennomføring av arrangementer. Aktørene er helt avhengige av billettsalg og andre inntekter for å kunne opprettholde sin drift. Mange har små økonomiske reserver og har ikke økonomi til å håndtere en driftsstans. Dette gjelder særlig de mindre aktørene som står i reell fare for en konkurs.

Regjeringen jobber med aktuelle tiltak. Statsministeren og finansministeren har allerede orientert overordnet om tiltak, og vil konkretiserte disse på fredag. Målet med strakstiltak er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Eventuelle ytterligere tiltak for bransjer som er hardt rammet vil løpende bli vurdert.

Kultur- og likestillingsministeren vil ikke kreve tilbake tilskudd

– Jeg er glad for at statsministeren i dag har presentert viktige tiltak som regjeringen vil gjennomføre som følge av denne alvorlige situasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Som kultur- og likestillingsminister er jeg klar over at mange som har mottatt offentlig tilskudd nå ikke får gjennomført arrangementer og prosjekter som planlagt. Det er selvfølgelig en uforutsett og alvorlig situasjon. Derfor vil Kulturdepartementet ikke kreve tilbake midler som allerede er brukt, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Jeg har bedt administrasjonen i Kulturdepartementet om å gå gjennom ordningene vi er ansvarlige for, sånn at vi kan få på plass rimelige løsninger for de utfordringene våre felt står overfor, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.