Aktuelt

Forfattersentrums årsmelding ligg ute

Forfattersentrum vart skipa i 1968, og tel ved inngangen av 2017 rundt 1500 medlemmar. NF formidlar forfattarar til oppdrag, er ein viktig aktør for litteraturdelen…

forfattersentrum_2

Forfattersentrum vart skipa i 1968, og tel ved inngangen av 2017 rundt 1500 medlemmar. NF formidlar forfattarar til oppdrag, er ein viktig aktør for litteraturdelen av Den kulturelle skolesekken, og har i 2016 hatt 126 eigeneide arrangement, som Forfattersleppet, Litterær hagefest (Adrianstua) og ikkje minst forfattarforelesningane som har gått som ein puls gjennom året. At FS ikkje får stønad frå Kulturrådet gir i følgje årsmeldinga “Tydelig nedgang i egenproduserte arrangementer og nedgang i publikumstall”. Men det har likevel vore plass til ei ny satsing, biblioteksarrangementa Forfattersentrumsrekka. FS er fast post på statsbudsjettet. 

Meir her.