Forfremjing til Storkors

Hans Majestet Kongen har forfremja forfattar Jon Fosse, Oslo til Storkors av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden.

Jon Fosse får utmerkinga for den framifrå forfattarskapen sin.

Overrekking

Dekorasjonen vil bli overrekt ved eit arrangement i Det norske Samlagets lokale i Oslo, torsdag 20. juni 2024 – klokka 12.00.

Lenkje til nettsidene til kongehuset.