Forhandlinger mellom forfatterne og NRK

Produsent Grethe Berge i P2s radioprogram Verdt å lese, som var den første vi stilte dette spørsmålet til, har ikke noe ansvar for budsjetter og…

Produsent Grethe Berge i P2s radioprogram Verdt å lese, som var den første vi stilte dette spørsmålet til, har ikke noe ansvar for budsjetter og er heller ikke med på å framforhandle denne avtalen, og kan derfor ikke si noe om hva som vil skje videre. Hun er naturligvis opptatt av at det blir laget flest mulig programmer, men synes det er fint med repriser også, så flest mulig får dem med seg. Berge ser ikke svart på situasjonen, da hun har fått bestillinger for 26 produksjoner også til neste år. Tallet tilsvarer nyproduksjoner for inneværende år altså 26 halvtimer, det vil si 13 timer litterær opplesning.

– Men hvis dere vil ha svar på hva som skal skje med NRKs skjønnlitterære satsning i framtiden, må dere snakke med Ingvild Kiran, som er prosjektsjef i P2s kulturavdeling, sier Berge (den minste bukken Bruse).

Og tripp, tripp, tripp, så er Kiran på banen. Det er riktig at hun er med på forhandlingene, men hun snur på spørsmålet om det ikke har vært sendt vel mange repriser i sommer.

– Vel, jeg synes det er hyggelig at vi har kunnet klare å sende så mange repriser, ellers ville vi ikke klart å få lagt den lange sommeren.

– Kan du si noe om den nye avtalen?

– Nei, siden vi ikke er i mål ennå, vil jeg ikke uttale meg om enkeltheter, bare nøye meg med å si at vi så langt er enige om en stor del av avtalen. Det er små punkter som gjenstår.

Hun understreker at noe av hensikten med denne avtalen er å få til flere produksjoner av norsk skjønnlitteratur, men sier samtidig at det ikke blir billigere før man sender repriser, ettersom reduksjonen av reprisehonorar veier opp for de økte honorarsatsene i nye produksjoner. Det er jo en annen del av NRK som bestiller produksjonene, og vi er avhengig av en lisensøkning for å fortsette å lage programmer på det nivået vi gjør nå. Og det er jo ikke bare litteratur vi holder på med, alle skal ha sitt i Kulturavdelingen; som musikk og scene. Det er de der oppe som sitter og fordeler.

Kiran vil verken bekrefte bestillingene for neste år eller si noe mer konkret om hva som vil skje videre.

– Det er helt umulig å si noe så lenge denne avtalen ikke er i havn. Det er en diskusjon om repertoar, og det er jo en annen del av NRK som bestiller produksjonene. Vi vet heller ikke hvor mye vi får å rutte med, det er helt avhengig av lisenspengene, det.

– Det høres likevel ut som om det meste blir som før?

– Det kan jeg ikke si noe om. Alt avhenger av lisenspenger og budsjetter. Og de er det de der oppe som fordeler.

– Jeg etterlyser et engasjement for litteraturen her!

– Men det er her! Vi er jo en kulturavdeling og har flere områder å dekke, blant annet musikk. Vi driver jo med kunstproduksjoner, og det er smalt, det er mange interessenter her, det er et komplisert system. Vi har en økonomi der vi ikke har noe å si, og vi slåss jo for våre felt, vi.

I en av våre forrige saker, om NRK Aktivum, fikk vi vite at overskuddet fra dette datterselskapet tilflyter de forskjellige avdelingene i moderhuset og dermed sper på lisenspengene. Dette er ukjent for P2, og kanskje gjelder det for det meste fjernsynsproduksjoner? Kiran ser ikke noe til pengene som kommer fra underholdning, og ber meg snakke med Ingeborg Bryn hva gjelder vyer og profil.

Men Herborg Bryn – kanalsjef for P2 og ansvarlig for programprofilen – ønsker ikke å si noe. Det vil si, først vil hun høre med de andre radiosjefene og komme tilbake med en samlet uttalelse, men når hun ringer tilbake tre dager senere, har hun kun snakket med Kiran og slutter seg til det denne har sagt.

Trollet (hjemmesidens utsendte medarbeider) forsøker å holde stand. Hale ut og spørre. Hva med vyer? Programmer? Profil? Er man f. eks. avhengig av en lisensøkning for å få til et mer variert programutvalg tilknyttet skjønnlitteratur? Med et kort svar om at man i radio ikke legger planer for så lang tid av gangen, og at man selvfølgelig ønsker mest mulig skjønnlitteratur, ligger trollet i elva. Det er jo derfor de er med på å framforhandle denne avtalen. Det er alltid en kamp om budsjettene.

En siste kikk på blokka, der jeg finner en rekke påbegynte setninger og blanke felter, gir følgende oppsummering: Jeg tror at alt vil bli som før, i og med at vinninga går opp i spinninga når honorarøkning blir lagt på den ene vektskålen og reprisereduksjon på den andre, og jeg vet at sjefene vet hva de snakker om når de ikke vil snakke om noe. Og dette vil de ikke snakke om. Og de snakker om det så fort og effektivt om det de ikke vil snakke om at jeg med brålengsel tilbake til åttitallet ønsker meg tilbake diktafonen jeg satt med i Dagbladet; med den kunne jeg ha spolt tilbake og fått skrevet ut alt sammen. Nå vurderer jeg et kurs i stenografi.

Men kanskje vi kan komme tilbake til saken når allmennkringkastingsplakaten vedtas og NRKs vedtekter skal diskuteres? NRK skal som flere i NRK peker på, naturligvis ikke bare konsentrere seg om skjønnlitteratur i sitt kulturtilbud. Blant annet skal det formidles og produseres drama og norsk musikk. Spørsmålet er om det er enklere å prioritere slik produksjon ettersom drama og musikk er vedtaksfestet, mens skjønnlitteraturen ikke har noen direkte henvisning i NRKs vedtekter.

Tidsskriftet Vox Publica, magasin om demokrati og ytringsfrihet, har samlet en rekke debattinnlegg, nyhetsartikler og kommentarer om NRK som medie- og samfunnsaktør. Går du inn på Vox Publica finner du alt om den åpne NRK-høringen og høringsuttalelser til Kulturdepartementet.