Forlagenes strømme-inntekter økte med 61 prosent

Fjorårstallene viser en betydelig vekst i antall lyttinger til lydbøker i strømmetjenester. Gjennom de to største strømmetjenestene ble det lyttet til 5,2 millioner lydbøker i…

lydbok

Fjorårstallene viser en betydelig vekst i antall lyttinger til lydbøker i strømmetjenester. Gjennom de to største strømmetjenestene ble det lyttet til 5,2 millioner lydbøker i 2019, sammenlignet med 3,8 millioner lyttinger året før. Dette gir en økning på 36 prosent.

Det viser tall fra Forleggerforeningen.

Mens inntektene fra strømmetjenester økte med 61 prosent fra 2018, hadde e-boksalget en vekst på 21 prosent. 

Forlagsinntektene fra salg av papirbøker falt med én prosent i 2019. Tilbakegangen finner vi på pocketutgivelser, mens inntektene fra salg av innbundne bøker holder seg stabil.

Forlagenes inntekter fra salg av bøker i allmennbokmarkedet økte med 5,1 prosent i 2019 sammenlignet med året før. Den vesentlige økningen ser vi i strømmemarkedet.

Tallene omfatter det vesentlige av bokomsetningen i Norge.

– Jeg er veldig glad for å se at bokmarkedet utvikler seg, sier Kristenn Einarsson. – 2019-tallene viser tydelig at det fortsatt er interesse for litteraturen, i en tid hvor medievirkeligheten er i stor endring. Samtidig vet vi at lesevanene er under sterkt press, særlig i visse aldersgrupper. Nå håper vi myndighetene følger opp med en skikkelig satsing på lesing og bøker. Dette vil være av stor betydning for både språket vårt, lesekompetansen og for den offentlige samtalen, fortsetter han.