Forlagskonsulentene krever høyere honorar

Det er i Klassekampen at Bugge påpeker at satsene knapt er hevet på 15 år.  Les Klassekampens sak i sin helhet her: https://www.klassekampen.no/article/20190130/ARTICLE/190139997 – Å…

mikke_bugge

Det er i Klassekampen at Bugge påpeker at satsene knapt er hevet på 15 år. 

  • Les Klassekampens sak i sin helhet her: https://www.klassekampen.no/article/20190130/ARTICLE/190139997

– Å gjøre gode lesninger med konstruktive innspill er et tidkrevende arbeid, men størrelsen på honorarene gir ikke rom for å gjøre en så grundig jobb som jeg ønsker, sier en manuskonsulent til Klassekampen.

Vedkommende er en av 15 konsulenter Klassekampen har vært i kontakt med de siste dagene. Noen er mer eller mindre etablerte forfattere, andre er studenter eller nyutdannede. De gjør oppdrag for Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke, Oktober, Samlaget, Kagge og Flamme. Felles for de fleste av dem er stor misnøye med betingelsene.

Mikkel Bugge er forfatter og jobber til daglig som styreleder i Norsk Forfattersentrum, som er en medlemsorganisasjon for forfattere. Organisasjonen arbeider blant annet med å sikre at forfattere får riktig honorar. Men akkurat dét har vist seg vanskelig når forfatterne tar konsulentoppdrag for de store forlagene.

– Vi skulle gjerne sett at våre minstesatser på 3800 og 5500 kroner, avhengig av manusstørrelse, ble brukt. Men slik er det dessverre ikke, sier Bugge, som kjenner igjen bildet Klassekampens kilder tegner opp.

For cirka 15 år siden jobbet han selv som manuskonsulent, og Bugge synes det er illustrerende at han da fikk det samme honoraret som mange av dagens manuskonsulenter får.

DnF-leder Heidi Marie Kriznik støtter kravet om høyere honorarer. 

– Da Forfatterforeningen for en del år tilbake gjorde en forfatterundersøkelse, ble forfattere som hadde skiftet forlag, spurt om hva som var den viktigste grunnen. Da vektla flest forfattere (38%) dårlig redaksjonell oppfølging, sier hun til DnFs nettside. – Det viser hvor viktig redaksjonelt arbeid er for forfattere. I all hovedsak gjøres det redaksjonelle arbeidet av forlagets redaktører, men alle forlag benytter seg av konsulenter, og konsulentuttalelser blir tillagt vekt. Mange konsulenter er samvittighetsfulle og gjør veldig mye arbeid for lite penger, men det er også mulig å se at honorarene begrenser grundigheten i arbeidet, som en manuskonsulent sier til Klassekampen: «Å gjøre gode lesninger med konstruktive innspill er et tidkrevende arbeid, men størrelsen på honorarene gir ikke rom for å gjøre en så grundig jobb som jeg ønsker.»

Kriznik sier hun forstår misnøyen med betingelsene. – Det er uholdbart at forlagene betaler konsulenter så lavt. Konsulentene er i tillegg i en situasjon der arbeidsmengde og lønn varierer stort og de er heller ikke garantert oppdrag, påpeker hun.

 

Forlagene er ikke enig i at honoraret er for lavt. Bare Oktobers forlagssjef, Ingeri Engelstad, uttaler at honorar­nivået er for lavt. «Det bra at dere setter fokus på frilansernes vilkår. Det er helt sikkert på tide å heve satsene», skriver hun i en e-post til Klassekampen.