Forleggerne positive til regjeringens kulturplaner

Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson synes det er gledelig at litteraturpolitikk har funnet sin plass i regjeringsplattformen og håper at kulturministeren vil videreutvikle litteraturpolitikken i god…

kristenn_einarsson

Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson synes det er gledelig at litteraturpolitikk har funnet sin plass i regjeringsplattformen og håper at kulturministeren vil videreutvikle litteraturpolitikken i god dialog med aktørene.

Men hva vil skje med prisen på ebøker når momsen bortfaller? Kan Forleggerforeningen love at forlagene vil la momsfradraget komme bokkjøperne – altså leserne – til gode? Eller risikerer vi at forleggerne stikker deler av «besparelsen» i egen lomme? 

– Prising er definitivt ikke noe foreningen har noe med, sier Einarsson til DnFs nettsted. – Forlagene er fri til å prise formatene akkurat som de ønsker. I ebokas første år gjorde vi noen undersøkelser av prisforskjellene på papir- og ebøker. Vi kunne da fastslå at hvis vi så bort fra prisøkningseffekten av mva på e-bøker, så var gjennomsnittsprisen på ebøkene, i forhold til papirbøkene, lavere enn kostnadsbesparelsen på de to formatene skulle tilsi. Man kan spekulere på at det ble gjort for å stimulere markedet for et nytt format. Hva som vil skje når mva bortfaller er vanskelig å spå. Mer interessant er eventuelt å se på hva som skjedde med en analyse i ettertid.   

– Hvordan stiller foreningen seg til at regjeringen vil se nærmere på og gjerne forbedre konkurransen i bokmarkedet? 

– Vi mener i utgangspunktet at det norske bokmarkedet har en sunn konkurranse, men ser positivt på alle tiltak som fører til forbedring. Forleggerforeningen ønsker å medvirke i en slik vurdering.

  • Les forleggernes reaksjoner i sin helhet her: https://forleggerforeningen.no/nyhetsarkiv/gode-nyheter-litteraturen/

Forleggerne har merket seg at regjeringen vil styrke de nasjonale leseprosjektene og videreføre fastprisordningen.

Einarsson viser til at regjeringen vil videreføre og revidere innkjøpsordningene. – Disse ordningene er en vesentlig bidragsyter til utvikling av norsk litteratur, påpeker han. 

Om momsfritaket på ebøker, er Forleggerforeningens kommentar kort og godt: – Endelig, sier vi!