Forleggerne vil granske eget salg i kjedene

Ifølge bransjenettstedet bok365.no blåser Forleggerforeningen nytt liv i eierskapsundersøkelsene.  Les saken i sin helhet her: https://bok365.no/artikkel/salgskanalene-skal-vaere-apne/ Frem til 2014/2015 ble det gjennomført større undersøkelser i regi…

kristenn_einarsson

Ifølge bransjenettstedet bok365.no blåser Forleggerforeningen nytt liv i eierskapsundersøkelsene. 

  • Les saken i sin helhet her: https://bok365.no/artikkel/salgskanalene-skal-vaere-apne/

Frem til 2014/2015 ble det gjennomført større undersøkelser i regi av Forleggerforeningen, hvor forlagene måtte rapportere sine markedsandeler i egen bokhandelkjede opp mot deres generelle markedsandel i handelen. Det ble gjennomført tre målinger i løpet av en fem-seksårsperiode.

Nå flagger man en ny runde, for å se hvordan 2017 ser ut på denne fronten.

Ingen av de tidligere undersøkelsene indikerte misbruk av eiermakten:

– Ingen av disse viste signifikante avvik, sier Einarsson til bok365. – Det kan selvsagt være svingninger tidvis innenfor enkelte bokgrupper, det er naturlig. Men vi måler totalen, det er den som er viktig. Hvis man «overscorer» på enkelte bokgrupper i egen bokhandlerkjede, men likevel ender OK totalt, betyr det at forlaget ligger under markedsandelen sin på andre områder. Dette er også delvis svakheten ved Klassekampens tilnærming i dag. Man kan alltid finne enkeltområder hvor det tidvis sitter skjevt, men det blir kritikkverdig først når dette også gjenspeiler seg i totaltallene.

Her henviser han til en serie artikler i KK, der avisen har påvist visse skjevheter i kjedenes profilering av eierforlagenes titler. Som her: http://www.klassekampen.no/article/20180613/ARTICLE/180619954
 
– Vårt grunnleggende ståsted er at salgskanalene skal være åpne, sier Einarsson til bok365 i en kommentar til debatten rundt skjev eksponering i bokklubber, handel og strømmetjenester.