Aktuelt

Forleggerne vil ha mer informasjon om Notabene før de leverer nye bøker

  Flere medier har omtalt Forleggerforeningens såkalte "boikott" av Notabene. Slik forklarer Kristenn Einarsson situasjonen:      – Våre medlemmer har ikke åpnet opp for…

xx

 

Flere medier har omtalt Forleggerforeningens såkalte "boikott" av Notabene. Slik forklarer Kristenn Einarsson situasjonen:   
 
– Våre medlemmer har ikke åpnet opp for levering til det nye selskapet. Vi hadde et møte med administrasjonen i det nye selskapet i går. Hensikten var å få en orientering om situasjonen. Vi informert dem om våre medlemmers reaksjoner på det som har skjedd, og drøftet mulige vilkår for å gjenoppta levering til Notabene.  Formelt skal foreningens økonomiutvalg godkjenne kredittsikkerheten til en ny kunde, så er det opp til det enkelte forlag å inngå leveringsavtaler.
 
Einarsson påpeker at alle er enig om at det er viktig å ha så omfattende distribusjon av bøker som mulig. – Men, sier Einarsson, det er behov for en grundig gjennomgang av hva som har skjedd og enes om premissene for videre samarbeid, før vi kommer videre med Nye Notabene.
 
Bakgrunnen er den økonomiske krisen i Notabene som førte til at hovedkreditor DNB nå har kjøpt opp 110 Notabene-butikker.
 
Det har provoserte Forleggerforeningen at bokkjeden tok inn store mengder bøker i en periode da de åpenbart må ha kjent til de økonomiske problemene. Rett før konkursen leverte eksempelvis Spektrum Forlag 300 paller med bøker – tilsvarende ti semitrailere – til Notabene. 
 
Forleggerforeningen anslår at dens medlemmer kan ha et krav mot Notabene-systemet på nærmere 50 millioner kroner. 
 
Bok og samfunn melder i dag at Autotech Varebørs AS har kjøpt 21 av de Notabene-butikkene som DBN ikke ville ha. 
Prosjektleder Trond Erik Hansen i Autotech forteller til Bok og Samfunn at de ikke har intensjoner om å drive de 21 butikkene videre, men selge dem til andre eller selge dem ut. Han opplyser at de har kontakt med mulige kjøpere.
 
Nå har de satt ned prisen på alle bøker i butikkene med tretti prosent. Det gjelder også bøker som er bundet av fastprisavtalen.
 
Advokat Mathias Lilleengen i Forleggerforeningen sier til Bok & samfunn at de har bedt Autotech respektere begrensningen og ikke selge bøker bundet av fastprisavtalen med mer enn 12,5 prosent rabatt.
 
– Vi ser på dette som et brudd på bokavtalen, og vurderer å ta rettslige skritt om forholdet ikke opphører, sier Lilleengen.