Formidlerenes formidler

Om formidling, litteratur og lesning Av Finn Stenstad Min bakgrunn er lektor med norsk litterært hovedfag fra UiO i 1969. Jeg var norsklektor i gymnas…

finn_stenstad

Om formidling, litteratur og lesning

Av Finn Stenstad

Min bakgrunn er lektor med norsk litterært hovedfag fra UiO i 1969. Jeg var norsklektor i gymnas og videregående skole fra 1969 til 1998, den aller meste av tiden ved gymnaset i Narvik. Her begynte jeg min anmelder- og kritikervirksomhet, først og fremst i avisen Fremover i Narvik så tidlig som i 1981, og etter hvert som frilansmedarbeider i NRK der jeg gjennom årene i Nord-Norge lagde over 200 radioprogrammer for NRK-Nordland og Nord-Norge og NRK P2.  Denne virksomheten har vært drevet av ønsket om og gleden ved å formidle litteratur og litterært stoff gjennom mediene, noe som også alltid har vært mitt ståsted i norskundervisningen.  Bærende har vært at den litterære fortellingen gjennom god litteratur gir oss noe vesentlig i livet. Med dette som utgangspunkt tok jeg initiativ til  det treårige ”Forfatterprosjekt Nordland” i begynnelsen av 1990-tallet der jeg gjennom kurser for norsklærere i videregående skole hentet inn kjente norske og svenske samtidsforfatter som foredragsholdere og inspiratorer, alt støttet av Norsk Kulturråd og Nordland fylkeskultur- og skoleledelse.

I samme periode ble jeg trukket inn i utviklingen av norskfagets litterære og skriftlige del i allmenn studieretning i videregående skole på nasjonalt nivå. Resultatet ble at elevene også kunne få velge skriftlige oppgaver av skjønnlitterær karakter, så som fortelling, novelle, essay, eventyr på linje med resonnerende og analytiske oppgaver. Gjennom dette ble jeg  trukket inn i arbeidet med og utgivelse av norskverk i videregående skole. Det norskpedagogiske og didaktiske prinsippet som ligger bak dette, er den nære sammenhengen mellom det å lese god litteratur for selv å utvikle skriveferdighet. ” Lese andre – skrive selv” har vært og er mitt credo.

Som anmelder, kritiker og skribent fulgte jeg fra tidlig 1980-tallet den omfattende og barrierebrytende kulturblomstringen i Nord-Norge da den nordnorske litteraturen for alvor markerte seg.  Aktiviteten med å synliggjøre nordnorsk litteratur  i mediene tilførte meg blant annet Nordnorsk forfatterlags første hederspris, Æresskarven, i 1988. Kunnskapen om og kjennskapet til nordnorsk samtidslitteratur resulterte i den første litteraturhistorien fra og om Nord-Norge, ”Fram fra de hundrede mile- Nordnorsk litteratur fra 1945 til 1992” som jeg skrev i 1992. I denne perioden lagde jeg i tillegg flere antologier, initierte store litteraturseminarer i Narvik og skrev flere bøker.

I  1998 flyttet jeg til Tønsberg og fikk fast ansettelse som 1.lektor i norsk ved Høgskolen i Vestfolds lærerutdanning. Der ble jeg også leder av Senter for pedagogiske tekster. I samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFF,  – der jeg har vært medlem siden 1993, ledet Læremiddelutvalget og sittet i styret i to perioder – tok jeg initiativ til opprettelse av det faglitterære forfatterstudiet, tilsvarende forfatterstudiene i Bø, Bergen og Tromsø. Modellen for studiet er nært knyttet opp til prinsippet om ”lese andre- skrive selv” med mange sentrale faglitterære og skjønnlitterære forfattere trukket inn i studiet.

Fra samme år ble jeg engasjert av Tønsbergs Blad om litteraturansvarlig, et engasjement jeg fremdeles har. Avisens ledelse har fra første stund gitt meg mulighet til betydelig formidlingsaktivitet i tillegg til anmeldelser – mellom 40 – 60 i året . Det resulterte i blant annet en fast, illustrert magasinserie ”Brev til en dikter” gjennom et par år hvor jeg i brevs form kontaktet innpå 30 av våre betydeligste forfattere, som svarte meg i samme sjanger. Dette ble siden gitt ut som bok, Brev til en dikter”, 2003. I kjølvannet av dette ga jeg ut lærebok i litteraturkunnskap for lærerutdanningen, ”Spor i ord”, 2005.

Siden min første anmeldelse, skrevet i 1981, har jeg gjennom alle disse årene fått et rimelig godt innblikk i norsk litteratur – og gjennom dette, vennskap med og kjennskap til svært mange av tidens norske og nordiske forfattere. Siden jeg ble engasjert som kritiker og anmelder i 1981, har jeg gjennom 35 år publisert mellom 1000 og 1200 anmeldelser. Dette har ført med seg diverse engasjement som bokbader, litterær samtalepartner, kåsør og foredragsholder. I den sammenheng kan nevnes at jeg har i samarbeid med Wiggo Andersen i Temareiser, Fredrikstad vært med på å utvikle Lofotens internasjonale litteraturfestival, Reine Ord – et hav av bøker. Festivalen har vært arrangert i åtte år. Siden jeg kom til Vestfold,  har jeg dessuten vært aktivt med i Litteraturuka i Vestfold, og har bistått bibliotekene i Vestfold på ulikt vis. Jeg har de tre siste årene dessuten  ledet Litteraturkvelden i Moss Parkteater, samt en lang rekke bokbad rundt om i landet. Tidlig på 2000-tallet ble jeg tre år på rad engasjert av Norligruppen for å lede litteraturcruise til Kiel og København. Så vidt jeg kan se, har jeg bokbadet over 60 norske og nordiske forfattere gjennom de siste tjue årene.

Genuin glede ved litteratur er drivkraften bak mitt virke både i skole og medier. Å skape inspirasjon gjennom formidling, enten det er gjennom bokanmeldelser, radioprogrammer, artikler, kommentarstoff, bokbad, kåserier eller foredrag , både som norsklærer og lærebokforfatter, har vært og er det sentrale for meg.  I vår tids nye medievirkelighet med flyktighet, oppbrudd og endring blir møtet med litteratur og forfattere for meg en motvekt og stabilisator. Gleden ved å møte og oppleve litteratur er etter min mening viktigere enn noen sinne.

Jeg ble pensjonist for sju år siden, men hentes fremdeles inn som mentor for unge elever i ulike litteraturkampanjer i skoleverket. Gleden ved å kunne inspirere andre til å søke og finne god litteratur blir  alltid  verdifullt for meg.