Forske på samtidig barnelitteratur?

Norsk Barnebokinstitutt utlyser ei stilling som forskar på barnelitteratur. Stipendet er på tre år, og tar utgangspunkt i denne formuleringa frå NBI: Parallelt med at…

Norsk Barnebokinstitutt utlyser ei stilling som forskar på barnelitteratur. Stipendet er på tre år, og tar utgangspunkt i denne formuleringa frå NBI: Parallelt med at samfunnet endres, utforsker samtidskunsten nye uttrykk og tilegner seg nye estetiske idealer. En stor utfordring for barne- og ungdomslitteratur i dag er at det finnes lite kunnskap om hvordan samtidsutviklingen påvirker det verbale og visuelle formspråket som
henvender seg til barn.
Med det, søker NBI etter forskarar.