Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare

– Nå er regelverket klart for de midlertidige ordningene og ESA har godkjent dem. Det var viktig for meg å inkludere en større del av…

abid_raja_foto_ilja_c

– Nå er regelverket klart for de midlertidige ordningene og ESA har godkjent dem. Det var viktig for meg å inkludere en større del av aktørene rundt arrangementer i kultursektoren enn bare arrangørene, og at ordningen for frivillighet og idrett skal kompensere for bortfall av flere typer inntekter og flere typer arrangementer enn før, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ordningen for frivillighet og idrett dekker nå en rekke inntektstap sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra. Det har også blitt enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også kulturfrivilligheten.

Ordningen for kultursektoren dekker tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av arrangementer, og inkluderer nå også underleverandører til kulturarrangementer. Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.

Ordningene omfatter arrangementer fram til 31. august. I begge ordningene kan det fra nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

– Vi har lyttet til erfaringene fra forrige runde. Jeg er dypt imponert over kreativiteten og engasjementet som disse sektorene har opprettholdt til tross for koronasituasjonen.

– Ingen ordning vil eller skal kompensere alle tap som følge av situasjonen, men jeg mener vi har fått til gode ordninger som gjør at både kultursektoren, frivilligheten og idretten står bedre rustet til å ta opp igjen sin aktivitet nå som samfunnet etter hvert åpnes, sier kultur- og likestillingsministeren.

Norsk kulturråd forvalter ordningen for kultursektoren og Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet.

Søknadsfrist for begge ordningene blir 15. september. Søknadsskjemaet for kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten åpnes i dag, mens skjemaet for kultursektoren etter planen åpnes i midten av neste uke.

Utfyllende informasjon om ordningene legges ut på Norsk kulturråds og Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.