Aktuelt

Forslag om bibliotekløft fra SV

Her forslagets fem punkter: En nasjonal strategi for folkebibliotekene. En øremerket opptrapping av bevilgningene til kommunenes bibliotekdrift over fem år før disse føres inn i…

Foto: Regjeringen

Her forslagets fem punkter:

  1. En nasjonal strategi for folkebibliotekene.
  2. En øremerket opptrapping av bevilgningene til kommunenes bibliotekdrift over fem år før disse føres inn i rammeoverføringene til kommunene.
  3. Et felles nasjonalt digitalt mediebudsjett for kjøp av tilgang til digitale ressurser. Samtidig settes det i gang en utredning om hvordan man best sikrer tilgang til både tradisjonelle bøker og e-bøker på biblioteket.
  4. Øke tilskuddet til, og utarbeide en plan for kompetansehevingstiltak for bibliotekenes ansatte. Slik kan flere bibliotek enn i dag tilby aktiv formidling innen litteratur, musikk og film, samt bistå brukerne med kunnskapsinnhenting og søkestrategier i en stadig mer kompleks informasjonsjungel.
  5. Støtte etablering av nye biblioteklokaler, og tilpassing eller utvidelse av eksisterende biblioteklokaler.