Forslag om oppheving av boklova

Regjeringa vil i det vidare arbeidet legge vekt på "konkurransefremmande omsyn i rammevilkåra for boknæringa". Den tar sikte på å føre vidare ei forskrift om…

paragraf

Regjeringa vil i det vidare arbeidet legge vekt på "konkurransefremmande omsyn i rammevilkåra for boknæringa". Den tar sikte på å føre vidare ei forskrift om unntak frå konkurranselova slik at bokbransjen kan forhandle fram ein ny og vidareutvikla bokavtale. Regjeringa foreslår for Stortinget at boklova opphevas i Stortingsproposisjon 33 L (2013-2014). Boklova vart vedteken av førre Storting, men har enno ikkje tredd i kraft.