Forslag til kandidater

Vi oppfordrer nå medlemmer av DnF til å komme med innspill til kandidater til ulike verv.

Valgkomiteen skal ha sitt første i okober. Er du medlem av DnF og har innspill til kandidater til ulike verv – styret, opptakskomiteen, Det litterære Råd eller desisor-vervet? Da ber vi deg om å sende forslagene til sekretariatet senest 9. okotober til post@forfatterforeningen.no.