Forslag til medlemmer i Internasjonalt Utvalg

Styret i DnF skal på styremøtet onsdag 17. april oppnevne nytt Internasjonalt Utvalg. Vi ber medlemmer foreslå kandidater. Du kan foreslå deg selv eller et medlem du har forespurt på forhånd.

DnFs Internasjonale Utvalg er foreningens rådgivende instans i internasjonale saker. Utvalget følger med ytringsfrihetssituasjonen, og den primære oppgaven er å lete opp kvalifiserte kandidater til DnFs Ytringsfrihetspris. Utvalget møtes 2-4 ganger i året og arbeidet er honorert.

Frist for å melde inn kandidater er mandag 15. april